Μαθαίνω να μαθαίνω

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου) η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνω να μαθαίνω».
Στόχος του προγράμματος ήταν η εξοικειώσει των μαθητών με την αναζήτηση της γνώσης και της πληροφόρησης από διάφορες πηγές, με τη χρήση μιας εγκυκλοπαίδειας ως βιβλίου γνώσεων.

 
 
 
 Φωτογραφίες από την εκδήλωση