Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Σερρών

Μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προσφοράς του ο Δήμος Σερρών ίδρυσε το 1996 το κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο ιδιοκτησίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών που βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Σερρών - Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου. Είναι ανοιχτό στο κοινό για επισκέψεις και πιστεύουμε ότι συμβάλει στην πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη για το φυσικό περιβάλλον γενικά του τόπου μας.

Στόχοι
Η μεγάλη ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων και των ειδών πανίδας και χλωρίδας του Νομού Σερρών καθιστούν την περιοχή, ενδιαφέρουσα και επίβαλε την ανάγκη την ανάγκη λειτουργίας ενός τοπικού περιφερειακού μουσείου που θα αναδείξει τον πλούτο της εποχής και θα τον παρουσιάζει στους επισκέπτες. Η προοπτική να αποτελέσει το μουσείο κέντρο μελέτης και έρευνας βιοτόπων αγροβιοτόπων και ορυκτού πλούτου στο νομό. Η συμβολή του Μουσείου είναι καθοριστική στην ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και αγάπης μέσα από το ερέθισμα της παρουσίασης των εκθεμάτων του, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, μαθητές και φοιτητές.

Βασικοί Στόχοι
Η συλλογή και διατήρηση κάθε είδους πανίδας και χλωρίδας και ορυκτού πλούτου, και διάθεση και έκθεση αυτών για μελέτη έρευνα, παιδεία, γνώση ιδίως της νεολαίας και γενικά η πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου αλλά και η ανάπτυξη συνείδησης για την προστασία του περιβάλλοντος 1ο χιλ Σερρών - Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου

Επικοινωνία
Τηλ. 2321099395
e-mail: mfi-ser@otenet.gr
www.serres.gr/mouseio-fi