Νέο Κτίριο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών για πρώτη φορά έχει πράγματι τη δυνατότητα να συμφιλιώσει μέσα από το βιβλίο και την τεχνολογία τη γνώση με τον πολιτισμό με στόχο την προετοιμασία όλων των πολιτών για την κοινωνία των πληροφοριών. Οι δραστηριότητές της είναι μέρος του Ελληνικού πολιτισμού που εσείς, εμείς, όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε, να δυναμώσουμε, να διαλαλήσουμε. Είναι οι δικές μας αξίες.

Σήμερα το όραμά μας προχωρεί στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος. Ένα κτίριο σχεδιασμένο με όλες τις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας με σκοπό τη διεθνή μας απήχηση. Πέντε όροφοι με αναγνωστήρια, βιβλιοστάσια, αίθουσα συνεδρίων και πολλαπλών εκδηλώσεων, ανεξάρτητη παιδική βιβλιοθήκη, αίθουσα πολυμέσων, αίθουσες εικαστικών εκδηλώσεων, πινακοθήκη καθώς και βοηθητικοί χώροι συνθέτουν τη δομή του νέου κτιρίου. ένα πρότυπο Βιβλιοθήκης για τη χώρα μας.Το κείμενο που ακολουθεί έχει ως στόχο την παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στο νέο κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.

1. Εισαγωγή

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιρίου συντάχθηκε από τον Διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών Ιωάννη Σαπουντζή.

Η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου έγινε από την Τεχνική Εταιρεία Ο.Τ.Ο.ΜΕ. με επικεφαλή τον επισκέπτη καθηγητή του Ε.Μ.Π Δημήτριο Παπαλεξόπουλο. Η στατική μελέτη έγινε από την εταιρεία «Κ. Ζέρης - Π. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη από την «Γ. Διαμαντούρος και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.». Το κτίριο ανέλαβε να κατασκευάσει η Τεχνική Εταιρεία ΕΒΟΞ Α.Ε. του Κωνσταντίνου Ζήκα με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ολοκλήρωσε η Τεχνική Εταιρεία Α. Νάσκος- Ν. Γκότσης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών δεν είναι μόνο ένα κτίριο που εξυπηρετεί την πόλη, αλλά ένα πρότυπο κτίριο, που μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τον ευρύτερο ελληνικό χώρο, ακόμα και για τα ίδια τα μεγάλα αστικά κέντρα.

 2. Αρχές Οργάνωσης του κτιρίου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καταλαμβάνει 5 ορόφους και ένα υπόγειο. Διακρίνονται 3 ομάδες λειτουργιών που οργανώνονται σε ένα σύνολο. Ωστόσο, η κάθε μία είναι δυνατόν να λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς να επηρεάζει την άλλη
   

 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
 • Κυρίως βιβλιοθήκη
 • Εκθεσιακοί χώροι
 • Η διάκριση αυτή των λειτουργιών εκφράζεται και στην κύρια όψη του κτιρίου προς την οδό Ν. Νικολάου 20.

  Οι γενικές αρχές σύνθεσης του κτιρίου είναι 3 : 

 • Ο δημόσιος χαρακτήρας του κτιρίου 
 • Ευελιξία στην οργάνωση των λειτουργιών 
 • Διάκριση της κυκλοφορίας προσωπικού και κοινού

    
 •         2.1 Ο δημόσιος χαρακτήρας του κτιρίου

  Ένα κτίριο Βιβλιοθήκης έχει δημόσιο χαρακτήρα γι' αυτό και πρέπει να συμμετέχει με την παρουσία του στο πολεοδομικό γίγνεσθαι του άμεσου περιβάλλοντός του.

  Το οικόπεδο, έστω και αν είναι μεσαίο σε συνεχές οικοδομικό σύστημα, κατέχει μία θέση που είναι κρίσιμη στον πολεοδομικό ιστό του κέντρου της πόλης των Σερρών. Συνδέει κατ' αρχήν δύο κεντρικούς δρόμους, την οδό Γ. Παπανδρέου, που είναι ιδιαίτερα κεντρικός δρόμος, και την οδό Ν. Νικολάου στην οποία βρίσκεται η πρόσοψη.

  Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, το νέο κτίριο ανταποκρίνεται στο επίπεδο του ισογείου σε διαμπερή κίνηση πεζών από την οδό Ν. Νικολάου προς την οδό Γ. Παπανδρέου, μέσω διόδου που υπάρχει στο πίσω όριο. 

  Η απαίτηση αυτή επιτυγχάνεται με την δημιουργία πεζόδρομου και μικρής πλατείας στον ακάλυπτο χώρο, ενώ το καμπύλο σχήμα της εισόδου της αίθουσας καθοδηγεί την κίνηση.

          2.2 Ευελιξία στην οργάνωση των λειτουργιών

  Ευελιξία στην οργάνωση των χώρων, ώστε το κτίριο να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες: Η βιβλιοθήκη είναι ένας ζωντανός οργανισμός και περιμένουμε ότι θα μεταβάλλεται στο χρόνο. Οι μεταβολές αυτές δεν πρέπει να εμποδίζονται από το κτιριακό κέλυφος.

          2.3 Διάκριση της κυκλοφορίας προσωπικού και κοινού

  Τέλος βασική αρχή της σύνθεσης είναι ο διαχωρισμός των δύο κυκλοφοριών, εκείνης του προσωπικού και εκείνης του κοινού. Το κλιμακοστάσιο που εξυπηρετεί τους αναγνώστες, τους μελετητές, τους χρήστες ή τους φιλότεχνους έχει τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση και στον άξονα της διαμπερούς κίνησης πεζών, ώστε να αναγνωρίζεται αμέσως από τους επισκέπτες του κτιρίου.

  Από την άλλη πλευρά, το κλιμακοστάσιο του προσωπικού εξυπηρετεί και υπηρεσιακές κινήσεις, αφού εφάπτεται του χώρου όπου είναι δυνατόν να σταθμεύουν αυτοκίνητα. Το ισόγειο είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και από φορτηγό που θα σταθμεύει προσωρινά σε χώρο διαμορφωμένο, που προσφέρει και δευτερεύουσα είσοδο υπηρεσίας για το κυλικείο.
      3. Διάταξη των λειτουργιών

  Αναλυτικότερα, η διάταξη των λειτουργιών ανά όροφο είναι :

 • Στο υπόγειο υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων, αποθήκες της Βιβλιοθήκης, χώροι υγιεινής που θα εξυπηρετούν το κοινό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικοί χώροι / καμαρίνια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, καθώς και οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
   

 • Στο ισόγειο υπάρχει ή είσοδος της Βιβλιοθήκης, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με το αντίστοιχο foyer με κυλικείο.

 • Ο 1ος όροφος καταλαμβάνεται από τα καμαρίνια μεταφραστών και την αίθουσα προβολής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, με ανεξάρτητη πρόσβαση, και την παιδική Βιβλιοθήκη, που συνοδεύεται από την αίθουσα προβολής οπτικοακουστικών μέσων.

 • Ο 2ος όροφος καταλαμβάνεται από την κυρίως βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους προσωπικού, βιβλιοστάσιο, χώρους υγιεινής κοινού και προσωπικού και το αναγνωστήριο με την είσοδο και τον χώρο που υπάρχει ο πάγκος δανεισμού.

 • Ο 3ος όροφος στεγάζει μια σειρά ειδικών βιβλιοστασίων, το βεστιάριο του προσωπικού, χώρο για τη φύλαξη ειδών καθαρισμού, την αίθουσα του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου και το αρχείο, συνοδεύεται δε από τους απαραίτητους χώρους υγιεινής.

 • Ο 4ος και ο 5ος όροφος καταλαμβάνεται από τις αίθουσες των εικαστικών εκδηλώσεων.

 • Τέλος στο Δώμα υπάρχουν οι απολήξεις των κλιμακοστασίων και οι εξωτερικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις κλιματισμού των χώρων του κτιρίου.


  4. Ανταπόκριση του κτιρίου στις σύγχρονες απαιτήσεις

  Το ίδιο το κτίριο είναι μια πολύπλοκη μονάδα που χρήζει συνεχούς παρακολούθησης και άμεσου εντοπισμού των ενδεχομένων δυσλειτουργιών. Είναι επίσης δεδομένο ότι το κτίριο θα το διαχειρίζεται μία σχετικά μικρή ομάδα ατόμων.

  Προβλέπεται κεντρικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των εγκαταστάσεων μέσω BMS (Building Management System). Ακόμα θα είναι εξοπλισμένο με δίκτυο μεταφοράς δεδομένων (data) κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 (δομημένη καλωδίωση). 

  Είναι δυνατόν να διακρίνουμε τρεις φάσεις ένταξης της πληροφορικής στον οργανισμό της βιβλιοθήκης και προβλέπουμε την αντίστοιχη δυνατότητα ανταπόκρισης όχι μόνο των εγκαταστάσεων αλλά και του ίδιου του κτιρίου, μέσα από μεταβολές στην διάταξη των χώρων: 

  Α ΦΑΣΗ : 

  Βιβλιοθηκονομικές εργασίες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  Διοικητικές λειτουργίες
  , όπως διαχείριση αρχείων, αλληλογραφία, επικοινωνία των διαφόρων τμημάτων μεταξύ τους και με υπηρεσίες εκτός βιβλιοθήκης. Στο τέλος αυτού του σταδίου είναι δυνατόν να προβλεφθούν τερματικά στους χώρους υποδοχής του κοινού ώστε να μπορεί το ίδιο να συμβουλευτεί τους καταλόγους.

  Β ΦΑΣΗ : 

  Τα συστήματα multimedia εκτός από τους ειδικούς χώρους όπου προβλέπεται να λειτουργούν από την αρχή (1ος όροφος), επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλους χώρους της βιβλιοθήκης, όπου έχει πρόσβαση το κοινό. Το αναγνωστήριο εξοπλίζεται με τερματικά κειμένου, ήχου και εικόνας. Ορισμένοι χώροι της βιβλιοθήκης ελευθερώνονται, όπως το βιβλιοστάσιο του Τύπου, των ΦΕΚ καθώς και το αρχείο και δίνονται στους μελετητές ή σε αναγνώστες που αναζητούν εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω δικτύου. 

  Γ ΦΑΣΗ : 

  Η βιβλιοθήκη επεκτείνει την διασύνδεσή της με εξωτερικά δίκτυα. Δεν πρέπει να αποκλείσει κανείς την πιθανότητα παραγωγής πληροφορίας σε ηλεκτρονικό υπόβαθρο και από την ίδια την βιβλιοθήκη, σχετικά με θέματα που αφορούν την περιοχή ή με βάση δεδομένα και στοιχεία που η ίδια διαχειρίζεται. Η παραγωγή προϊόντων multimedia, πρέπει επίσης να προβλεφθεί. Άλλωστε η εκδοτική δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης είναι ήδη σήμερα δεδομένη και ενδιαφέρουσα. Η σύνδεση με οικισμούς της ευρύτερης περιοχής μέσω δικτύου, θα είναι επίσης ένας πιθανός στόχος. Η Βιβλιοθήκη αποτελεί κόμβο σε ευρύτερο δίκτυο και συγχρόνως ενδιάμεσο κρίκο στη σύνδεση της περιοχής με ένα ευρύτερο δίκτυο παραγωγής και διαχείρισης της πληροφορίας. Δεδομένου ότι η παραγωγή των παραπάνω προϊόντων είναι δυνατόν να γίνει με εξωτερικές συνεργασίες αλλά επίσης με το δεδομένο ότι η παραγωγή αυτή, αν γίνεται από την Βιβλιοθήκη, δεν απαιτεί σημαντικό χώρο, μελλοντικά αυτή η ανάγκη θα καλύπτεται από τμήματα του 3ου ορόφου ή του 4ου ορόφου.

  Σημειώνουμε ότι σε όλη τη διάρκεια εξέλιξης της βιβλιοθήκης, οι χώροι της αίθουσας καθώς και οι χώροι του χώρου εκδηλώσεων του 4ου και 5ου ορόφου διασυνδέονται μεταξύ τους, με τη Βιβλιοθήκη καθώς και με τον εξωτερικό του κτιρίου χώρο, ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση ή η λήψη και παρουσίαση δρώμενων, συνεντεύξεων και πληροφοριών που συμβαίνουν ή παράγονται σε άλλες περιοχές.

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Τελετή των Εγκαινίων που εκτελέστηκαν την 28.02.2008 από τον
  υπουργό Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

   
   

   

   

   

   
   

 •