Ού Ζάμαντας

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Νίκος Γορούβας

 

 

Το κείμενο παραδόθηκε από τον κ. Γουδεντζίκη Παναγιώτη στη Δ.Κ.Β.Σ. την 23/05/2008