Πανηγύρι του Αϊ- Γιώργη (Νέο Σούλι)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Φωτογράφηση: Παπαφράγκου Χριστίνα