Τα γεφύρια στην περιοχή του Αχλαδοχωρίου

Χάρτης

Το γεφύρι της Σαμοκόβας (κατάντη)

Το γεφύρι της Σαμοκόβας και το πρόσθετο στηθαίο

     

Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι της Σαμοκόβας

Το γεφύρι της Πεχτσέτας

Σημείο που υπήρχε η εντοιχισμένη πλάκα στο γεφύρι της Πεχτσέτας

     

Το γεφύρι της Τουπουβίτσας

Η καμάρα της γέφυρας της Τουπουβίτσας

Το γεφύρι της Κάτω Μπέλιτσας

     

Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι της Κάτω Μπέλιτσας

Το γεφύρι της Τζιογκόλας (Άνω Μπέλιτσα)

Το γεφύρι στη θέση Ποτιστικά

     

Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι στη θέση Ποτιστικά

Τμήμα βάθρου από το κατεστραμμένο γεφύρι

Το γεφύρι των Λιβαδιών

     

Το γεφύρι της Αγοράς

Το γεφύρι του Κούτσεβιτς

Το γεφύρι του Κούτσεβιτς

     

Η εντοιχισμένη πλάκα στη γέφυρα της Γκέρκας ή της Πίκλας

Το γεφύρι του Πίτσουρ

Το γεφύρι του Καπνόφυτου
     

Τα πέτρινα γεφύρια της πόλης των Σερρών
 

Το σημείο που υπήρχε η γέφυρα στο ρέμα του Ιμαρέτ

Το βάθρο της γέφυρας του Αχμέτ πασά

Τα δυο πρώτα βάθρα της γέφυρας του Αχμέτ πασά

     

Τμήμα από το κατάστρωμα της θρυλικής Κόκκινης γέφυρας

Η θρυλική πέτρινη Κόκκινη γέφυρα

Τμήμα βάθρου της θρυλικής Κόκκινης γέφυρας


Τα πέτρινα γεφύρια βορειοανατολικά των Σερρών
 

Το γεφύρι της Κάτω Ορεινής (ανάντη)

Το γεφύρι της Κάτω Ορεινής (κατάντη)

Το γεφύρι κάτω από το χωριό Μπάνιτσα

     

Επιγραφή στην καμάρα στο γεφύρι κάτω από το χωριό Μπάνιτσα

Το σημείο που υπήρχε η εντοιχισμένη πλάκα στο γεφύρι κάτω από το χωριό Μπάνιτσα

Το γεφύρι της Μπάνιτσας και ο διάδρομος διάβασης

     

Το γεφύρι της Μπάνιτσας

Το γεφύρι του Σαριγιάρ

Το ποτάμι και το πέτρινο γεφύρι του Ελαιώνα (Ντουτλί)


Τα πέτρινα γεφύρια της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου
 

Χάρτης

Ο διάδρομος διάβασης της υδρογέφυρας του Μύλου (έτους 1774) στον περίγυρο της Ιεράς Μόνης του Τιμίου Προδρόμου

Το γεφύρι δίπλα στην κεντρική πύλη του Μοναστηριού

     

Η εντοιχισμένη πλάκα στο γεφύρι δίπλα στην κεντρική πύλη του Μοναστηριού

Το πρώτο γεφύρι στη νότια πλευρά του τείχους της Μονής

Η γέφυρα του παραπορτιού της Μονής

     

Η γέφυρα του παραπορτιού της Μονής

Η συμπληρωματική γέφυρα στο παραπόρτι της Μονής

Η παλιά (κατεστραμμένη) γέφυρα του παραπορτιού της Μονής

     

Το βάθρο της παλιάς (κατεστραμμένη) υδρογέφυρας του παραπορτιού της Μονής

Η υδρογέφυρα κάτω από το παραπόρτι της Μονής

Η υδρογέφυρα κάτω από το παραπόρτι της Μονής και μερική άποψη από το Μοναστήρι

     

Η υδρογέφυρα του Μύλου (έτους 1774) στον περίγυρο της Ιεράς Μόνης του Τιμίου Προδρόμου

Το γεφύρι πάνω από την τεχνητή σήραγγα

Το δίτοξο γεφύρι κάτω από το στόμιο εξόδου του νερού

     

Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι πάνω από την Αγία Παρασκευή

Η υδρογέφυρα της Πηγής

Τμήμα της τοιχοποιίας της υδρογέφυρας της Πηγής

     

Το γεφύρι πάνω από την Αγία Παρασκευή

Η εντοιχισμένη πλάκα στο γεφύρι πάνω από την Αγία Παρασκευή

Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι μετά το χωριό Λάκκος

     

Το γεφύρι κάτω από την εκκλησία του χωριού Λάκκος

Το γεφύρι του χωριού Λάκκος

Το σημείο που υπήρχε η εντοιχισμένη πλάκα στο γεφύρι του χωριού Λάκκος

     

Το γεφύρι μετά το χωριό Λάκκος

Το μικρό γεφύρι στην περιοχή του Ουζουντζά (κατάντη)

Το μεγάλο γεφύρι στην περιοχή Ουζουντζά (κατάντη)

     

Το μεγάλο γεφύρι στην περιοχή Ουζουντζά (ανάντη)