Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου

Περιφορά εικονισμάτων στους αγρούς του Νέου Σουλίου για πλούσια καρποφορία με προεξάρχοντα και μάλιστα έφιππο τον παπα-Δημήτρη Πατραμάνη και την Ελληνική σημαία

Η περιφορά εικόνων γίνεται για την απόκρουση καταστροφών της γεωργικής παραγωγής από χαλάζι

Η λιτανευτική πομπή

Εκκλησιαστικά λάβαρα και η εικόνα του Αγίου Γεωργίου

Η βασιλοπούλα συνοδεύεται στην εκκλησία από δύο κοπέλες που είναι ντυμένες παραδοσιακά και στέκονται δίπλα από τον ιερέα

Από τα δάκρυα της κοπέλας ξύπνησε ο νέος που δεν ήταν άλλος παρά ο Άγιος Γεώργιος και με μια κονταριά στην πλάτη σκοτώνει το φοβερό δράκο

Ένα αγόρι ντυμένο Άγιος Γεώργιος, έρχεται με ένα άσπρο άλογο και κρατώντας ένα κοντάρι καρφώνει δύο φορές το κεφάλι του δράκου

Νέος του χωριού μεταμφιεσμένος σε Άγιο Γεώργιο κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης της δρακοκτονίας

Οι πανηγυρισταί, διαρκούσης της ως άνω λιτανείας, εξετέλουν τοπικούς χορούς με μουσικήν εκ ζουρνάδων και νταουλιού, προς δε και χορούς ειδικούς προς την περίστασιν ταύτην, χορευομένους υπό γυναικών

Μεσ' στ' Αϊ - Γιωργιού τους πλατάνους γένονταν πανηγύρι

Απαραίτητα λαϊκά μουσικά όργανα, το νταούλι και ο ζουρνάς. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί

Εκτέλεσης τοπικών χορών

Χορός θριαμβικός που ο Άγιος σκότωσε τον δράκοντα

Αλογοδρομίες

Και αγώνας δρόμου... Εδώ τερματίζει πρώτος στο αγώνισμά του δρόμου ο Λαζάρου Απόστολος .