Η γιορτή της Μπάμπως ή της μαμής στην Μονοκκλησιά Σερρών.

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Οι Φωτογραφίες είναι ευγενική προσφορά του FOTO ΚΛΙΚ

Ζήσης & Νίκος Μανδηλιώτης