Πληροφορίες - Γενικά

 

Ιστορικό

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 72/27-3-1952. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003)..

Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με δωρεές από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Γαλλικό Προξενείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης. Σήμερα η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των.

Η Βιβλιοθήκη με την ίδρυσή της στεγάστηκε προσωρινά και για μικρά χρονικά διαστήματα σε ιδιωτικά κτίρια. Το 1957 μεταφέρθηκε στα υπόγεια του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Σερρών, το 1963 μεταφέρθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών και το 2006 μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Ν. Νικολάου 20 της πόλης των Σερρών.

Την τελευταία δεκαετία η Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε μια αλματώδη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο αναγνωστικό κοινό. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν σήμερα 85.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού. Τα μέλη της ανέρχονται σε 31.300 τα οποία καλύπτουν όλες τις ηλικίες συμπεριλαμβανομένων και νηπίων.

Παράλληλα η Βιβλιοθήκη μας συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Διοργανώνει ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές εκθέσεις, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, διοργανώνει λογοτεχνικά σεμινάρια, κινηματογραφική λέσχη, προβολές κλασικού μπαλέτου και εκδίδει βιβλία στο πλαίσιο της σειράς «Εκδόσεις για την πόλη και το νομό Σερρών».

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου στον 21ο αιώνα με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικονομική και κοινωνική κατάσταση.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών για πρώτη φορά έχει πράγματι τη δυνατότητα να συμφιλιώσει μέσα από το βιβλίο και την τεχνολογία τη γνώση με τον πολιτισμό με στόχο την προετοιμασία όλων των πολιτών για την κοινωνία των πληροφοριών. Οι δραστηριότητές της είναι μέρος του Ελληνικού πολιτισμού που εσείς, εμείς, όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε, να δυναμώσουμε, να διαλαλήσουμε. Είναι οι δικές μας αξίες. Σήμερα το όραμά μας προχωρεί στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος.

Η Βιβλιοθήκη μας με την ολοκλήρωση της αναδρομικής καταλογογράφησης της συλλογής της διαθέτει τον κατάλογο των βιβλίων αλλά και τα υπόλοιπα τεκμήρια των συλλογών της σε πλήρη αυτοματοποιημένη μορφή.

Για την ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχώρηση του υλικού της χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Ήδη ο κατάλογός της είναι στη διάθεση του κοινού και μέσω του διαδικτύου με τη χρήση μιας εύχρηστης φόρμας αναζήτησης μέσα από την πλούσια ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης μας στη διεύθυνση www.serrelib.gr. Την τεχνική υποστήριξη του συστήματος παρέχει στη Βιβλιοθήκη μας η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που μας διέθεσε και το ανάλογο λογισμικό.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης καλύπτουν αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης. Εμπλουτίζονται καθημερινά με νέες εκδόσεις με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες και του πλέον απαιτητικού αναγνώστη ή μελετητή

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διαθέτει τα εξής τμήματα :
  

Κεντρικό βιβλιοστάσιο
Τμήμα λογοτεχνίας
Παιδική Βιβλιοθήκη
Αναγνωστήριο
Κινητή Βιβλιοθήκη
Δημόσιο Κέντρο πληροφόρησης
Εξοπλισμό για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

    

Σκοποί και Στόχοι

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών είναι πολιτιστικός πυρήνας του νομού μας από το 1952 και ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου στον 21ο αιώνα με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικονομική και κοινωνική κατάσταση

Σήμερα το όραμά μας προχωρεί στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος. Το νέο κτίριο σχεδιασμένο με όλες τις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας έχει σαν στόχο τη διεθνή μας απήχηση. Πέντε όροφοι με αναγνωστήρια, βιβλιοστάσια, αίθουσα συνεδρίων και πολλαπλών εκδηλώσεων, ανεξάρτητη παιδική βιβλιοθήκη, αίθουσα πολυμέσων, αίθουσες εικαστικών εκδηλώσεων, πινακοθήκη καθώς και βοηθητικοί χώροι συνθέτουν τη δομή του νέου κτιρίου. Ένα πρότυπο κτίριο Βιβλιοθήκης για τη χώρα μας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών μέσα από τη λειτουργία της σκοπεύει:

 • Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης.

 • Στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στη Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική, φυλετική κατάσταση

 • Στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των πολυμέσων με απώτερο με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας κοινωνίας νέων αναγνωστών.

 • Στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.

 • Στην παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για τη δια βίου εκπαίδευση.

 • Στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας.

 • Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα.

 • Στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της.

 • Στην παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των εξελίξεων της τεχνολογίας για την καλύτερη, εγκυρότερη και γρηγορότερη προσφορά υπηρεσιών στους αναγνώστες.

 • Στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης.

 •      Συλλογή

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στα πενήντα χρόνια λειτουργίας της συγκρότησε μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού που καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης.

  Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με δωρεές από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Γαλλικό Προξενείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης. Σήμερα η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των.

  Από το 1992 άρχισε η μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης με την εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος για Βιβλιοθήκες ΑΒΕΚΤ 5.6 που μας διέθεσε δωρεάν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της αυτοματοποίησης και της αναδρομικής καταλογογράφησης της συλλογής. Από το 1998 η Βιβλιοθήκη μας, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, αναβάθμισε το πρόγραμμά της και σήμερα πλέον χρησιμοποιεί την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6.

  Η ταξινόμηση γίνεται με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Melvil Dewey (DDC Dewey 20th ed.) και η καταλογογράφηση σύμφωνα με το διεθνές σύστημα AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules, 2nd ed.). Η θεματική ευρετηρίαση ακολουθεί τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και το Sears List of Subject Headings.

  Η ανάκτηση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω τερματικών και από τον ίδιο τον χρήστη της Βιβλιοθήκης.

  Από το χειμώνα του 1997 η βιβλιοθήκη έχει συνδεθεί με το διαδίκτυο. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Internet δωρεάν για αναζήτηση πληροφοριών ή για τη λήψη και αποστολή e-mail.

  Η συλλογή της Βιβλιοθήκης μας σήμερα αριθμεί 55.000 τόμους βιβλίων και 200 περίπου τίτλους περιοδικών. Αναλυτικότερα η συλλογή περιλαμβάνει:

  • Βιβλία που καλύπτουν όλη την ανθρώπινη γνώση.

  • Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, οδηγούς, χάρτες κλπ.).

  • Τοπική συλλογή με Σερραϊκά έντυπα, δηλαδή βιβλία που ο συγγραφέας είναι Σερραίος ή το περιεχόμενο αναφέρεται στις Σέρρες ή έχουν τυπωθεί στις Σέρρες.

  • Σπάνια βιβλία, κατάλοιπα από τις παλιές βιβλιοθήκες των μονών του Τιμίου Προδρόμου και Εικοσιφοίνισσας (βρίσκονται προς φύλαξη στη Βιβλιοθήκη μας).

  • Βιβλία και περιοδικά που τυπώθηκαν το 19ο αιώνα.

  • Τοπικές εφημερίδες από το 1945 μέχρι σήμερα.

  • Την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) από το 1952 μέχρι σήμερα.

  • Λογοτεχνική συλλογή αποτελούμενη από 7.000 περίπου τίτλους ελληνικού και ξένου μυθιστορήματος.

  • Μια πολύ πλούσια συλλογή από παιδικά και εφηβικά βιβλία.

  • Βιβλία για παιδάκια προσχολικής ηλικίας.

  • Συλλογή από βιντεοπαραμύθια.

  • Σχολικά βοηθήματα για τα μαθήματα της έκθεσης, των αρχαίων και νέων ελληνικών, των μαθηματικών, της φυσικής και της χημείας για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

  • Μια πλήρη συλλογή από βοηθητικά βιβλία για το μάθημα της Τεχνολογίας.

  • Η συλλογή συμπληρώνεται με οπτικοακουστικό υλικό αποτελούμενο από ταινίες VIDEO, πλήθος ελληνικών και ξένων CDs.

  • CD-ROMS με θέματα φυσικής ιστορίας, τέχνης, ιστορίας, γεωγραφίας, θρησκείας, πολιτισμού κλπ.

  • Συλλογή από βιντεοπαραμύθια.

  • Σχολικά βοηθήματα για τα μαθήματα της έκθεσης, των αρχαίων και νέων ελληνικών, των μαθηματικών, της φυσικής και της χημείας για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

  • Μια πλήρη συλλογή από βοηθητικά βιβλία για το μάθημα της Τεχνολογίας.

  • Η συλλογή συμπληρώνεται με οπτικοακουστικό υλικό αποτελούμενο από ταινίες VIDEO, πλήθος ελληνικών και ξένων CDs.

  • CD-ROMS με θέματα φυσικής ιστορίας, τέχνης, ιστορίας, γεωγραφίας, θρησκείας, πολιτισμού κλπ.

       Ταξινομικό Σύστημα

  Ταξινόμηση είναι η διαίρεση, η κατάταξη διαφόρων ειδών ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα με σκοπό τη συγκέντρωση των ομοειδών και το διαχωρισμό των ανόμοιων.

  Το υλικό μιας Βιβλιοθήκης για να αξιοποιηθεί και για να είναι χρήσιμο στους χρήστες πρέπει να ταξινομηθεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η αναζήτησή του να είναι εύκολη και κατατοπιστική. Η ανάγκη της ταξινόμησης έγινε πολύ νωρίς κατανοητή από τους βιβλιοθηκάριους οι οποίοι και δοκίμασαν διάφορα συστήματα ταξινομήσεων.

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών εφαρμόζει το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (DDC) που δημιουργήθηκε από τον Melvil Dewey τo 1873 για τη βιβλιοθήκη του Amherst College στις ΗΠΑ.

  Το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης του Melvil Dewey είναι ως προς τη δομή του μεθοδικό και ως προς το περιεχόμενό του εγκυκλοπαιδικό. Είναι μεθοδικό, γιατί διακρίνει συστηματικά τις γνώσεις σε μεγάλες κατηγορίες και προχωρεί από το γενικό προς το ειδικό με συνεχή ανάλυση. Είναι δε εγκυκλοπαιδικό, γιατί συμπεριλαμβάνει το σύνολο των γνώσεων, των ιδεών και της ιστορίας των ανθρώπων. Το επαναστατικό όμως μέρος του συστήματος έγκειται στη χρησιμοποίηση των αραβικών αριθμών με δεκαδική υποδιαίρεση για να χαρακτηρίσει το θέμα των βιβλίων

  Από την αρχική του εφαρμογή και έπειτα έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες εκδόσεις, με διάφορες τροποποιήσεις, προσθήκες, βελτιώσεις και μεταφράστηκε σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Η εφαρμογή του από την πλειονότητα των βιβλιοθηκών ανά την υφήλιο οφείλεται στη συχνή επανέκδοση και αναθεώρηση των πινάκων - σύμφωνα με την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη της ανθρωπότητας - αλλά και στο γεγονός ότι είναι εύχρηστο και ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη.

  Το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης του Melvil Dewey διαιρεί το σύνολο των γνώσεων σε δέκα βασικές κατηγορίες. Χρησιμοποιεί το σημείο 0 για τα έργα γενικής φύσεως, όπως π.χ. τις εγκυκλοπαίδειες και στους αριθμούς από το 1 μέχρι το 9 τοποθετεί όλες τις άλλες γνώσεις.

  Οι 10 γενικές κατηγορίες του συστήματος γράφονται με τη μορφή εκατοντάδων και είναι οι εξής:

  000

  Γενικά θέματα-Η/Υ-Βιβλιοθηκονομία

  100

  Φιλοσοφία-Ψυχολογία-Λογική-Ηθική

  200

  Θρησκεία-Μυθολογία

  300

  Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία - Δίκαιο - Εκπαίδευση Λαογραφία)

  400

  Γλώσσα-Λεξικά

  500

  Θετικές επιστήμες (Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία - Γεωλογία)

  600

  Εφαρμοσμένες επιστήμες (Ιατρική - Μηχανική - Γεωργία - Τεχνολογία)

  700

  Τέχνη (Αρχιτεκτονική - Γλυπτική - Ζωγραφική - Μουσική - Αθλητισμός)

  800

  Λογοτεχνία

  900

  Γεωγραφία-Ιστορία-Βιογραφίες

  Κάθε μια των παραπάνω κατηγοριών διαιρείται εκ νέου σε άλλες δέκα κατηγορίες κ.ο.κ. Το σημείο 0 υποδηλώνει πάντοτε τη γενική άποψη του θέματος.
  Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τις θετικές επιστήμες.
  Έχουν τις εξής υποδιαιρέσεις:

  500 Ο γενικός αριθμός για τις θετικές επιστήμες.
  510 Μαθηματικά
  520 Αστρονομία
  530 Φυσική
  540 Χημεία
  550 Γεωλογία
  560 Παλαιοντολογία
  570 Ανθρωπολογία και Βιολογία
  580 Βοτανική
  590 Ζωολογία

  Για να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη ανάλυση μπορούμε να δημιουργήσουμε απεριόριστες υποκατηγορίες με την προσθήκη των δεκαδικών ψηφίων π.χ.

  500 Φυσικές επιστήμες
  510 Μαθηματικά
  510.1 Φιλοσοφία και θεωρία των μαθηματικών

  Επίσης μέσα από το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης με τη χρήση γραμμάτων αντί δεκαδικών ψηφίων, για ορισμένες κατηγορίες όπως είναι όλα τα είδη της λογοτεχνίας ως εξής: 

  Μ Ελληνικό μυθιστόρημα.
  Δ Ελληνικό διήγημα.
  Ξ Ξένο μυθιστόρημα.
  L Ξενόγλωσση λογοτεχνία

  Από το 1992 άρχισε η αυτοματοποίηση της συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών με το σύστημα ΑΒΕΚΤ 4.0. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της αυτοματοποίησης και παράλληλα έγινε η αναβάθμιση του λογισμικού. Σήμερα πλέον η Βιβλιοθήκη μας χρησιμοποιεί την έκδοση 5.0 του ΑΒΕΚΤ το οποίο μας διέθεσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

  Η ταξινόμηση γίνεται με την 20η έκδοση του Δεκαδικού Ταξινομικού Συστήματος Melvil Dewey (DDC Dewey 20th ed.) και η καταλογογράφηση σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ΑΑCR2 (Anglo-American Cataloging Rules, 2nd ed.). Η θεματική ευρετηρίαση ακολουθεί τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και το Sears List of Subject Headings.

  Η ανάκτηση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω τερματικών με τη βοήθεια του προσωπικού αλλά και από τον ίδιο το χρήστη της Βιβλιοθήκης.

  Από το χειμώνα του 1997 η Βιβλιοθήκη μας έχει συνδεθεί με το διαδίκτυο (INTERNET). Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Internet δωρεάν για αναζήτηση πληροφοριών ή για τη λήψη και αποστολή e-mail.

   

  Εφορευτικό Συμβούλιο
  Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών