ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε σε διάρκεια δύο μηνών και περιελάμβανε μια σειρά από δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας. 

Το πρόγραμμα είχε ως αφετηρία τη διαπίστωση πως η γνώση του τόπου που ζούμε και η σύνδεσή μας με την ιστορία του και τις παραδόσεις του δημιουργεί το ανεκτίμητο αίσθημα της ταυτότητας. 

Η αντίληψη αυτή βοήθησε τα παιδιά να αποκτήσουν στενούς δεσμούς με την πόλη τους - καθώς ενισχύθηκε η αίσθηση πως ανήκουν κάπου - και δημιούργησαν μνήμες και αναφορές που θα διαρκέσουν για πάντα.

Την ευθύνη της οργάνωσης και παρουσίασης του προγράμματος είχε η αποσπασμένη στη Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικός κ. Ευθαλία Σολωμού.