Ι. Μ. Προφήτη Ηλία (Άγιο Πνεύμα) (Μιχάλης Κωνσταντινίδης)