Σερραίοι συγγραφείς

Πάσχος Γεώργιος

Ο Γιώργος Πάσχος γεννήθηκε στη Λευκοθέα Σερρών το 1947 και διαμένει στις Σέρρες. Διετέλεσε μέλος του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι Σερρών, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι σήμερα διδακτικό προσωπικό ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι Σερρών.

Η επιστημονική και επαγγελματική ειδίκευση: Είναι Δρ. Οικονομίας και Διοίκησης με θέμα διατριβής του «Διοίκηση ολικής Ποιότητας στην Ελλάδα». Πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ με κατεύθυνση στη Διοίκηση. Παιδαγωγικές σπουδές: Είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδ/κών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) Θεσ/νίκης. Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή εκπαιδευτική /διδακτική εμπειρία ενώ παλαιότερα διατέλεσε για έντεκα χρόνια διοικητικό στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών /Νομαρχίας Σερρών και χρημάτισε προϊστάμενος επί τετραετίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Σερρών.
? Το ερευνητικό του έργο συγκροτείται από τις εξής έρευνες:
1. Διερεύνηση εφαρμογής των αρχών T.Q.M στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της περιοχής Θεσσαλονίκης. (1999-2000)
2 Διερεύνηση εφαρμογής των αρχών T.Q.M στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Νομού Σερρών. (1999-2000)
? Η συγγραφική του δραστηριότητα, αποτελείται από τα παρακάτω επιστημονικά συγγράμματα:
1. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» εκδόσεις Μαυρογένης. (2004) ISBN: 960-88176-1-7
2. «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» Εκδόσεις Εχέδωρος (2005) ISBN: 960-88176-2-53
3. «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Γ.Π¨ασχος-Ν.Γιοβάνης. Εκδόσεις Γκιούρδας (2009) ISBN 13: 978-960-387-866-7
Διδακτικές σημειώσεις στα ομώνυμα μαθήματα του ΤΕΙ/Σερρών και αλλού.
« Διοίκηση Ι »
« Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων »
« Αρχές Διοίκησης Μάρκετινγκ »
« Total Quality Management »
« Διοίκηση Πωλήσεων »
«Marketing Management »
«Διοίκηση Προσωπικού »
«Διοίκηση Πωλήσεων »
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων Management-Time Management»
? Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια: Έχει κάνει τέσσερις επίσημες δημοσιεύσεις σε έγκυρες επιστημονικές εκδόσεις καθώς και δημοσιεύσεις σε άλλες εκδόσεις ως επίσης ανακοινώσεις σε συνέδρια:
1.«Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και η αξιολόγηση των στοιχείων του Ενεργητικού μιας Επιχείρησης από τους Χρηματοοικονομικούς Αναλυτές»
Δρ. Νικόλαος Γιοβάνης, Ξενοφών Εμμανουηλίδης, Δρ. Γεώργιος Πάσχος
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» τεύχος αριθ 41 / 2007
τετραμηνιαία έκδοση διοικητικής επιστήμης σελ 73-84 ISSN 1106-4749
2.«Η χρησιμοποίηση ποσοτικών μεθόδων για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στις Μ.Μ.Ε με χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων. Μία ποιοτική έρευνα» Δρ. Νικόλαος Γιοβάνης, Δρ. Γεώργιος Πάσχος. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Ελληνική Ακαδημία Διοίκηση Επιχειρήσεων. (ISSN 1109-7116) τρίμηνη έκδοση τόμος 4 αριθ 2 (2006) σελ 5-18
3. «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» «Οικονομική Σκέψη» τ. 2/2001 σελ 90- 102 Επιστημονική Έκδοση της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας/ Οικονομικό Ινστιτούτο (ISSN 0013- 2993)
4. «Η Ποιότητα είναι τρόπος ζωής» «Οικονομικά» τ. 7-8/2001 σελ 25- 26 (ISSN 1312-2428) Τα Οικονομικά, είναι επιστημονική έκδοση με διεθνή αναγνώριση και σύστημα κριτών
5. «Τα λιγνιτωρυχεία των Σερρών πριν και μετά το 1950» Ανακοίνωση στο Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της ΔΕΚΠΑ/Δήμου Σερρών. (6-9-2006)
6. «Η ποιότητα, παράγοντας ανάπτυξης των επιχειρήσεων» Β΄Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν.Σερρών (2003)
7. «Οι εκπαιδευτικές υποδομές και ανάπτυξη του Ν.Σερρών» Β΄Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν. Σερρών (2003)
8. «Το ανθρώπινο Δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση» Οικονομικά Χρονικά τεύχος 123 Οκτώβριος 2003 σελ 36
9. «Η Ολική Ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση» Οικονομικά Χρονικά τεύχος 120, Απρίλιος 2003 σελ 38

Άλλες δραστηριότητες: Η συνολική του επιστημονική, κοινωνική, και πολιτιστική δραστηριότητα, συμπληρώνεται και με πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Είναι εισηγητής και διοργανωτής συνεδρίων και ημερίδων, εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων, οργανισμών, Κ.Ε.Κ κ.α. Διετέλεσε σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού των σπουδαστών στο Γραφείο Διασύνδεσης εκπαίδευσης και παραγωγής του Τ.Ε.Ι Σερρών. Ανέπτυξε παράλληλες δραστηριότητες με το Υπουργείο Παιδείας, τα τοπικά Επιμελητήρια, τους Σερραϊκούς πολιτιστικούς φορείς. Στη ΔΕΠΚΑ/ Δήμου Σερρών διετέλεσε μέλος της διοίκησης, μέλος της συντακτικής επιτροπής και αρθρογράφος της επετηρίδας ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ τ. Δ΄ (2006) καθώς χρονογράφος στην περιοδική έκδοση του συνδέσμου φιλολόγων Ν. Σερρών «ΣΙΡΙΣ» τόμος έβδομος.

Λογοτεχνικά Έργα του:
1. Ποιητική συλλογή «Αγριόχορτα»,Typographic 2007
2. Ποιήματα "24 καπρίτσια", Εχέδωρος 2010

Email: gpasxos@teiser.gr

Λίστα όλων των συγγραφέων