Σερραίοι συγγραφείς

Βογιατζής Γιώργος

Ο Γεώργιος Βογιατζής του Νικολάου,γεννήθηκε στο Ροδολίβος Σερρών το 1959, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα. Είναι πτυχιούχος του Ε.Α.Π., της Σχολής Ελληνικού Πολιτισμού και εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών, στη ΔΟΥ Ν. Ζίχνης.


Συμμετέχοντας από νωρίς στο συνδικαλισμό του εργασιακού του κλάδου, διετέλεσε αντι¬πρόεδρος των ελεγκτών ΟΤΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1989-2002) ενώ σή¬μερα είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Σερρών.


Από το 1978 ασχολείται με τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής του και από το 1989 μέ¬χρι σήμερα ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδολίβους πρωτοστατεί στη δη¬μιουργία θεσμικών εκδηλώσεων στην περιοχή του Παγγαίου, όπως το Φεστιβάλ αρχαίας Αμφίπολης, οι Ορφικοί Αντίλαλοι, ο Κουρήτος στο Ροδολίβους και θεατρικών, χορευτι¬κών και εικαστικών τμημάτων.


Συνεργάζεται στενά με τους πολιτιστικούς φορείς του Νομού Σερρών προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα θεσμοθετημένο δίκτυο πολιτιστικών ανταλλαγών. Παράλληλα όλα αυ¬τά τα χρόνια ερευνά και καταγράφει την προϊστορία και την ιστορία του Παγγαίου. Επίσης ήταν συνεργάτης το 1993 στο διεθνές ιστορικό συνέδριο των Σερρών και το 1999-2000 συνεργάστηκε με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών για την επανέκδοση του Βιβλίου του Ε. Στράτη, «Ιστορία της πόλεως των Σερρών». Από το 1998 έως το 2006 ως εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος Σερρών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα του πολιτισμού.


Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων: Ορφέας - Παγγαίο - Ροδολίβος, 1990, Έτος μ.Χ 1992, Οι βραχογραφίες του Παγγαίου, 1996, Κουρήτες - Δερβίσηδες, 2002.


Λίστα όλων των συγγραφέων