Σερραίοι συγγραφείς

Θεοδωρίδου Λίλα

H Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Bartlett School of Architecture and Planning στο University College of London (MSc) και διδάκτωρ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία και συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Σε διάφορες αιρετές διοικητικές θέσεις του Ιδρύματος επί 20 χρόνια. Έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων. Σχεδίασε, επέβλεψε την κατασκευή και συντόνισε τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Πήρε μέρος σε πολλά συνέδρια και δημοσίευσε πάνω από 35 άρθρα για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την τοπική ιστορία. Μέλος επιστημονικών φορέων της ειδικότητάς της, μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων και αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Ενδιαφέρεται για τη σχεδιαστική και ιστορική τεκμηρίωση κτιρίων και συνόλων του βορειοελλαδικού χώρου. To 2008 επιμελήθηκε, σε συνεργασία με την καθηγήτρια πολεοδομίας του Α.Π.Θ. κ. Αλ. Καραδήμου-Γερόλυμπου, τον συλλογικό τόμο Σέρρες 1900-1940: Χώρος και Ιστορία.

Δημοσιεύσεις που αφορούν την πόλη των Σερρών

1. (1994) Θεοδωρίδου Μ-Ε, Θεοδωρίδης Κ., “Κτίριο Σιμαντώφ στα Σέρρας” Σερραϊκά Ανάλεκτα, Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών, 1993-1994, τ. 2ος, 197-211.

2. (2001) M-E Θεοδωρίδου, «Κτιριακός Σχεδιασμός και Τεχνολογικός Εξοπλισμός: Το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών», πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΠΣΑΒ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15-17 Οκτωβρίου 2001, 173-177.

3. (2001) Θεοδωρίδου Λίλα, «Η Αρχιτεκτονική της πόλης», στο συλλογικό τόμο: Οδηγός της πόλης των Σερρών. Από το χθες στο σήμερα, έκδοση: Δήμος Σερρών, 127-146.

4. (2001) Panagiotopoulos, E., Kariotis, G., Theodoridou-Sotiriou, M-E., “Pedestrian way design for the road safety of school students” 4th International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A) on Transboundary Pollution, 18-21 October 2001, Edirne, Turkey.

5. (2002) Μ-Ε. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, “Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του Μεσοπολέμου”, Σερραϊκά Ανάλεκτα, Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών, 3 (2002) 117-137

6. (2003) Kariotis, G., Panagiotopoulos, E., and Theodoridou, M-E., “Urbanization impact of the city of Serres”, Journal of Environmental Protection and Ecology, v. 4, n. 2, 483-491.

7. (2003) Kariotis, G., Panagiotopoulos, E., and Theodoridou, M-E., “Urban Upgrading through the unification of building blocks”, Journal of Environmental Protection and Ecology v. 4, n. 3, 738-745.

8. (2005) Μ-Ε Θεοδωρίδου, Ε. Παναγιωτόπουλος Γ. Καριώτης, «Αστικοί προσφυγικοί συνοικισμοί στα Σέρρας του Μεσοπολέμου», Σερραϊκά Ανάλεκτα, Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών, 4 (2005) 207-246.

9. (2006) Θεοδωρίδου Λίλα, «Το χρονικό του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας Σερρών», Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 6-9 Απριλίου 2006, Δήμος Σερρών.

10. (2007) Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λίλα, «Διακεκριμένοι Σερραίοι Απόδημοι: η οικογένεια του μηχανικού Φρίξου Ιω. Θεοδωρίδη», πρακτικά Α’ Πανσερραϊκού Συνεδρίου Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 17-18 Μαρτίου 2007, σσ. 239-249.

11. (2007) Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Κώστας Δαυίδ, «Διασυνοριακή συνεργασία Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Σέρρες–Φιλιππούπολη», πρακτικά 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1-3 Οκτωβρίου 2007, σσ. 270-280.

12. (2007) Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λίλα, Βουρουτζίδης Χαράλαμπος, «Ο Πολιτικός Σύλλογος ‘Φίλιππος’ πρώην Ορφεύς και το στεγαστικό πρόβλημα της πόλης των Σερρών το 1913-1916», Σερραϊκά Χρονικά, 16 (2007) 57-96, Αθήνα.

13. (2007) Theodoridou-Sotiriou Lila, Kariotou Glykeria, Panagiotopoulos Eleftherios, Kariotis George, «Better urban microclimate via a proposed city planning tool. Data from a pilot application in Greece», Fresenius Environmental Bulletin (FEB), v. 16, n. 12b-2007, pp. 1619-1626.

14. (2008) Γλυκερία Καριώτου, Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Νικόλας Καρανικόλας, «Χαρτογραφώντας την αγορά κατοικίας στην πόλη των Σερρών», περ. Αρχιτέκτονες, τχ. 68, περίοδος Β’, Μαρτ.-Απρ. 2008, σσ. 67-69.

15. (2008) Λίλα Θεοδωρίδου, Σοφία Γρηγοριάδου, Η Bιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Ο χώρος, το έργο, η συλλογή: δέκα χρόνια δημιουργίας. Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών: Σέρρες.

16. (2008) Λίλα Θεοδωρίδου, «Η ανοικοδόμηση των Σερρών κατά το μεσοπόλεμο», στο συλλογικό τόμο Σέρρες 1900-1940. Χώρος και Ιστορία, έκδοση Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, σσ. 199-253.

17. (2009) Λίλα Θεοδωρίδου, «Η διεθνής καριέρα του καθηγητή Φρίξου Ιω. Θεοδωρίδη», πρακτικά συνεδρίου με τίτλο 170 χρόνια Ε.Μ.Π. Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα: Αθήνα 4-5 Μαρτίου 2009.

18. (2010) Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, «Προσφυγικά σπίτια στην πόλη των Σερρών», Μικρασιατική Σπίθα 15 (2010) 83-94.

19. (2010) Λ. Π. Θεοδωρίδου και Σ. Π. Γρηγοριάδου, «Ένα βιβλίο…..αφηγείται την πορεία μιας Βιβλιοθήκης», Συνεργασία Newsletter 1 (2010), Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών. Διεθνείς Συνεργασίες και Τοπικά Δίκτυα, Goethe Institut, Απρίλιος 2010

20. (2010) Γεώργιος Καριώτης, Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος, Παναγιωτόπουλος, “Από την καχυποψία στην συνύπαρξη. Ο Δήμος Σερρών και το campus του Τ.Ε.Ι. Σερρών (1979-2009)”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Τοπικές Κοινωνίες & Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη, 23-24 Απριλίου, Ρόδος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Δήμος Ροδίων.

Λίστα όλων των συγγραφέων