Σερραίοι συγγραφείς

Σαμσάρης Δημήτριος

Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Γεννήθηκε το 1944 στις Σέρρες.

Σπουδές με υποτροφία στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Λωζάννης, Βέρνης, Γενεύης και Λυών (1971-77). Σταδιοδρομία:

1978-85 ερευνητής στο Κέντρο Αρχαιολογικών Ερευνών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,

1981 διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

1985 επίκουρος και 1989-94 αναπληρωτής καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου,

1994-2006 τακτικός καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

2004-2006 πρόεδρος στο ίδιο Τμήμα και μέλος της Συγκλήτου του ΔΠΘ.

Διετέλεσε γραμματέας της Διεθνούς Θρακολογικής Επιτροπής “W. Tomaschek”, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ινδοευρωπαϊκών και Θρακικών Σπουδών, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Μακεδονικά» (που εκδίδει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών).

Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και της Εταιρείας Σλαβικών Μελετών.

Έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, όπως με διεθνές πολιτιστικό τιμητικό δίπλωμα για την έρευνα και προώθηση των ρωμαϊκών, ιστορικογεωγραφικών, μακεδονικών και θρακικών σπουδών (1995) κ.α., καθώς και με το μετάλλιο της πόλης των Σερρών (2006).

Βιβλία :

1.Το κάστρο των Σερρών, Σέρρες 1968

2.Συμβολή στην ιστορία της κοινότητας Εμμ. Παπά Σερρών, Σέρρες 1970

3. Η κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερρών (Ιστορία-Τοπογραφία–Κοινοτικός βίος-Γλωσσικά και ιστορικά μνημεία), Θεσσαλονίκη 1971

4.Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976 (έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών)

5.Ο εξελληνισμός της Θράκης κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1980 (Διδακτορική διατριβή)

6.Έρευνες στην ιστορία, την τοπογραφία και τις λατρείες των ρωμαϊκών επαρχιών Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκη 1984

7.Η ρωμαϊκή αποικία της Κασσάνδρειας(Colonia Iulia Augusta Cassandrensis), Ιωάννινα («Δωδώνη») 1987

8.Ατομικές χορηγήσεις της ρωμαϊκής πολιτείας (civitas Romana) και η διάδοσή της στη ρωμαϊκή επαρχία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη Ι-ΙΙΙ ( «Μακεδονικά») 1988-92

9.Ιστορική γεωγραφία της ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονίας (Το τμήμα της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας), Θεσσαλονίκη 1989 (έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών)

10.La vallee du Bas-Strymon a’ l’ époque imperiale (Contribution epigraphique a’ la topographie, l’ onomastique, l’ histoire et aux cultes de la province romaine de Macedoine), Ιωάννινα («Δωδώνη») 1989

11.Opera Minora (τόμοι Ι –ΙΙ ), Ιωάννινα 1992

12.Les Thraces dans l’ Empire romain d’ Orient (Le territoire de la Grece actuelle). Etude ethno-demographique, sociale prosopographique et anthroponymique), Jannina 1993

13.Η ρωμαϊκή αποικία της Φωτικής στη Θεσπρωτία της Ηπείρου. Ιστορικογεωγραφική και επιγραφική συμβολή, Ιωάννινα 1993

14.Η Άκτια Νικόπολη και η «χώρα» της (Νότια ‘Ηπειρος- Ακαρνανία). Ιστορικογεωγραφική και επιγραφική συμβολή, Θεσσαλονίκη 1994

15.Ιστορία των Σερρών κατά την αρχαία και ρωμαϊκή εποχή, Θεσσαλονίκη 1999

16.Ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Θράκης κατά τη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 2005.

Δημοσιεύσεις:

Έχει δημοσιεύσει επίσης πολλές επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ανακοινώσεις σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, καθώς και διάφορα ιστορικά βιβλία- εγχειρίδια, όπως:

-Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (Πηγές και μεθοδολογία), Ιωάννινα 1986/1993 – Κομοτηνή 1996 (5η έκδοση)

-Ιστορική γεωγραφία και δημογραφία του Ρωμαϊκού Κράτους, Ιωάννινα 1990/91- Κομοτηνή 1995/96 (2η έκδοση)

-Πολιτική και πολιτιστική ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (Μακεδονία- Θράκη- Θεσσαλία), Θεσσαλονίκη 1973 - 1979 (2η έκδοση).

Λίστα όλων των συγγραφέων