Σερραίοι συγγραφείς

Καραβασίλης Ιωάννης

Δάσκαλος.

Διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Ε.Α.Π..

Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων.

Πρώην Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών.

Δημοσιεύσεις & Εισηγήσεις σε διεθνή και πανελλαδικά επιστημονικά Περιοδικά & Συνέδρια.

Ενδιαφέροντα: Ο μετασχηματισμός-εκσυγχρονισμός και η αξιολόγηση της Δημόσιας Διοίκησης & Εκπαίδευσης.

Λίστα όλων των συγγραφέων