Σερραίοι συγγραφείς

Κοτρίδης Ηλίας

Γεννήθηκε το 1954 στο Χριστός τελείωσε το γυμνάσιο Σερρών και είναι απόφοιτος σχολής Λογιστών. Κατετάγη στο στρατό και έκτοτε υπηρετεί ως Αξιωματικός στρατού.

Έργο του:

Το Ρούπελ: 60 χρόνια μετά μέσα από τις αναμνήσεις των πρωταγωνιστών, 2002

Λίστα όλων των συγγραφέων