Σερραίοι συγγραφείς

Παπακυριάκος Κυριάκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Α?΄ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κυριάκος Παπακυριάκου γεννήθηκε στο ?γιο Πνεύμα Σερρών. Αποφοίτησε από την Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής και από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, στην οποία και υπέβαλε εναίσιμο διατριβή με τίτλο «Το Εκκλησιαστικό κήρυγμα κατά τον ιερό Χρυσόστομο». Υπηρέτησε στο στρατό ως έφεδρος αξιωματικός πυροβολικού και προσέφερε πολλές υπηρεσίες επί δέκα χρόνια ως γραμματέας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών του νομού Σερρών. Επί των ημερών του ανηγέρθη ὁ ανδριάντας του Μακεδονομάχου Καπετάν Δούκα στη πλατεία του Ι.Κ.Α. Σερρών και στήθηκε το μνημείο των 310 φονευθέντων αξιωματικών οπλιτών στο 3ο χιλιόμετρο της οδού Σέρρες- Βροντού.
Εργάστηκε για τριάντα πέντε χρόνια ως καθηγητής και διευθυντής σε σχολεία τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνέβαλε ιδιαίτερα στην οργάνωση και λειτουργία της πρώτης Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών και Τεχνικών Βοηθών Σερρών και του Νυκτερινού Γυμνασίου και Λυκείου Σερρών. Συνταξιοδοτήθηκε το 1994.
Διετέλεσε έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων Ν. Σερρών. Με τις μακροχρόνιες ανιδιοτελείς ενέργειες του βοήθησε στη συλλογή των αρχαιοτήτων το νομού Σερρών, στην οργάνωση του αρχαιολογικού Μουσείου και στην ίδρυση Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων στις Σέρρες.
Πραγματοποίησε πλήθος ομιλιών και διαλέξεων σε αίθουσες Συλλόγων , σε ναούς σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς των Νομών Σερρών και Θεσσαλονίκης στα πενήντα χρόνια της συνεχούς δράσεώς του.
Για την πολύτιμη μέχρι σήμερα προσφορά του το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης του απένειμε δίπλωμα τιμής με χρυσό μετάλλιο.
Συνέγραψε πολλές αξιόλογες μελέτες για ζητήματα φιλοσοφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, βιογραφικά, θεολογικά, εκκλησιαστικά σε πολλά περιοδικά, βιβλία και εφημερίδες. .Από αυτά αναφέρουμε παρακάτω τα δημοσιευμένα και ενδεικτικά μερικά αδημοσίευτα.

Β΄ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ
1. Φιλοσοφικά
α) Αξιολόγηση των αγαθών της ζωής. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχη 93 , 94 έτος 1998, σ. 94-96 και 184-185.
β) Έννοια και αξία του χρόνου .. Περιοδικό ?γιος Νικήτας του 1999 τεύχος 100 σελ. 10-13.Τό ίδιο άρθρο βελτιωμένο και επαυξημένο. δημοσιεύτηκε στο Δελτίο της Πανελλήνιας .Ένωσης .Θεολόγων «Κοινωνία» τεύχος 3 Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2009, σελίδες 283 - 292

2. Θεολογικά
α) Το Εκκλησιαστικό κήρυγμα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο (εναίσιμος διατριβή),Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης 1959 (δημοσιεύτηκε το 2006).( βιβλίο 152 σελίδων)
β) Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος και η Ένωση των Εκκλησιών. Σέρρες 2004.( βιβλίο 170 σελίδων) Δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών σε 21 συνέχειες από 12-4-2007 μέχρι 2-5-2007
γ) Βαθιές Κοινωνικές πληγές. . Ψεύδος?Κατάκριση-Συκοφαντία.. Δημοσιεύονται σε συνέχειες στο Περιοδικό Λυδία, τεύχη 435, 436, 437, 438, 439, 440 Μάιος-Οκτώβριος 2009. Συνεχίζεται .
δ) Σκέψεις για το ασύγκριτο γεγονός της ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού. Εφημερίδα Πρόοδος 24-12-1995.

3. Αρχαιολογικά -Λαογραφικά
α) Σύντομος οδηγός του αρχαιολογικού μουσείου Σερρών.( φυλλάδιο σελ. 17).
β) Για την οργάνωση Λαογραφικού Μουσείου Σερρών. Σερραϊκά Ανάλεκτα, Σέρρες 1993-94, σελίδες 181-196.
γ) Η αναγκαιότητα της ίδρυσης Εφορειών Αρχαιοτήτων στις Σέρρες. Σερραϊκά Ανάλεκτα 2001, σελ.285-294. Κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο.
δ) Ιστορικά μνημεία του Α΄ νεκροταφείου Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος. Μάιος 1988. Κυκλοφόρησε σε φωτοτυπημένα φυλλάδια.
ε) Το Ρωμαϊκό νεκροταφείο των Σερρών και ένας τάφος της Ρωμαϊκής εποχής. Αρχαιολογική επιστημονική ανακοίνωση στο Διεθνές ιστορικό συνέδριο στις 29- 9 μέχρι 3-10-1993 στις Σέρρες . Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία στη μεταβυζαντινή κοινωνία.. Πρακτικά Τόμος. Α΄ σελ. 147-153. .
στ) Διάφορα άρθρα για την ίδρυση και τις αρχαιότητες του αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών. Εφημερίδα «Πρόοδος».
ζ) Οι κλασσικές αρχαιότητες του Νομού Σερρών. Παρατηρητής Σερρών 15-5-2009.
η) Βυζαντινές αρχαιότητες του Νομού Σερρών. Παρατηρητής Σερρών 25-4-2009.
ι) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών . Εφημερίδα Παρατηρητής 16-4?2009.

4. Ιστορικά
α) Ιστορικά γεγονότα της πόλεως Σερρών και της περιοχής των ετών 1912-1913. Σέρρες 1973. Βιβλίο 54.σελίδων
β) Συνοπτική ιστορία του Νομού Σερρών και της Ιεράς Μονής Τίμιου Προδρόμου, Σέρρες 1995. Μικρό βιβλίο 32 σελίδων.
γ) Η Κοινότητα Αγίου Πνεύματος Σερρών. Σερραϊκά Χρονικά τόμος 12ος 97-110. Κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο.
δ) Η Κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερρών και Προσφορά και ιστορική ταυτότητα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1997. Βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση σε βιβλίο 87 σελίδων.
ε) Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Κοινότητας Αγίου Πνεύματος και της ομωνύμου ιεράς Μονής, (στο πλαίσια της γενικής ιστορίας της Ελλάδας). Σέρρες 2003. Βιβλίο 228 σελίδων .
στ) Η ιστορική ταυτότητα της Μακεδονίας και το ψευδεπίγραφο κράτος των Σκοπίων. 2007. Βιβλίο 224 σελίδων. Δημοσιεύτηκε και στη Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών σε 23 συνέχειες από 28-2-2008 μέχρι 30-3-2008.
ζ) Η ιστορία της Κοινότητας Νεοχωρίου και των ιερών ναών αυτή Σέρρες 2008 ( βιβλίο 159 σελίδων )
η) Ιστορικά γεγονότα από την απελευθέρωση των Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών , οκτώ συνέχειες από 1-7-1988 μέχρι 10-7-1988.
θ) Η Φραγκοκρατία στις Σέρρες, 1204-1221. Εφημερίδα Παρατηρητής Σερρών 13-3-2009
ι) Η Διάσωση των Σερραίων από τη σφαγή των Τούρκων στις 8-5-1821. Περιοδικό ?γιος Νικήτας , τεύχος 209, Μάιος 2008, σελίδες 151-153. Εφημερίδα Παρατηρητής στις 8-5-1821.
ια) Ιστορική αναδρομή στο Νομό Σερρών και στην προσφορά του. Ομιλία σε Νομαρχιακό συνέδριο αποδήμων Σερραίων. Σερραϊκά Ανάλεκτα,. Σέρρες 2006, τόμος Δ΄, σελίδες 247?256.. Κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο Δημοσιεύτηκε και στη Πρόοδο σε δύο συνέχειες στις 5-6 Μαρτίου 2007.
ιβ) Ιστορική ανασκόπηση του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Ορφέα Σερρών για τα 90 χρόνια από της ιδρύσεώς του. Εφημερίδα Πρόοδος 10-11-1995.
ιγ) Ο Μακεδονικός αγώνας του Ν. Σερρών .Εφημ. Πρόοδος Σερρών 17-10 1984.
ιδ) Η μάχη του Σώματος Νταφώτη με τους Τούρκους το 1905 στη περιοχή της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής (με την συμπλήρωση 100 ετών) Περιοδικό Αναστασίτες , Ιανουάριος Απρίλιος 2006 σελίδες 10-11.
ιε) Η μάχη του Λαχανά και η απελευθέρωση των Σερρών το 1913.. Εφημερίδα Πρόοδος 21-6-1995.
ιστ) Μνημόσυνο των 310 αδικοσκοτωμένων στον εμφύλιο πόλεμο του 1944. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 16-12-1975.
ζ) Το ιστορικό των 310 σφαγιασθέντντων αγωνιστών της εθνικής αντιστάσεως τον Οκτώβριο του 1944 στη Βροντού. Εφημερίδα Εφεδρικός Σύνδεσμος Ιανουάριος 1976.
ιθ) Ο Μακεδονικός αγώνας στο Νομό Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος 17-10-1984.
κ) Προσφορά και ιστορική ταυτότητα της Μακεδονίας. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 67 1996, σελίδες 114-11. Βελτιωμένο και επαυξημένο κείμενο στο περιοδικό Μακεδονική Ζωή. Δεκέμβριος 1995 σελίδες 21-23.
κα) Η μάχη του Λαχανά και η απελευθέρωση των Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών συνέχειες από 21-6-1995 μέχρι25-6-1995.
κβ) Προσφορά της Μακεδονίας. Περιοδικό ?γιος Νικήτας 1996 σελ.114-115.

5. Ομιλίες από επίσημες Εθνικές γιορτές.
α) Στην επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 . Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών ;
β) Η πολεμική αρετή των Ελλήνων. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 31-8?1969.

6. Τοπική Εκκλησιαστική ιστορία
α) Η συμβολή της Εκκλησίας των Σερρών στη ζωή της πόλεως τον καιρό της απελευθέρωσης. Περιοδικό. ?γιος Νικήτας, τεύχη 14 και 15, σελ.174-176 και 198.
β) Απόφοιτοι της ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, μητροπολίτες της ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.. Επιστημονική παρουσία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Αθήνα 2006,. τόμος ΣΤ,΄ σελίδες 215-302. Κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο. Δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα Πρόοδος Σερρών σε 11 συνέχειες από 10-3-2007 μέχρι 28-3-2007
γ) Ιστορία της Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης. Δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες στο περιοδικό της ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης «?γιος Νικήτας» τα εξής κεφάλαια. στα κάτωθι τεύχη από τον Απρίλιο 2006 μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται
Α) Πηγές της ιστορίας της Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης., Περιοδικό ?γιος Νικήτας Τεύχος. 186 Απρίλιος 2006.
Β) Η διάδοση του Χριστιανισμού στις Σέρρες.. Ένθα αν. Τεύχος 187 Μάιος 2006.
Γ) Συνοδικές αποφάσεις ληφθείσες στη Μητρόπολη Σερρών .τ.188, Ιούνιος 2006.
Δ) Επισκοπές της Μητροπόλεως Σερρών. Ένθα αν. τεύχος .. 201. Σεπτέμβριος 2007.
Ε΄, ΣΤ)) Η συμμετοχή, της Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης στην οργάνωση της Ελληνικής Κοινότητας και στη δράση αυτής επί τουρκοκρατίας. Ένθα αν. . τεύχη .204.- 205. Δεκέμβριος 2007 Ιανουάριος 2008.
Ζ) Η φιλανθρωπική δράση της Μητροπόλεως. Ένθα αν. τ. 208 Απρίλιος 2008.
Η) Η δράση της Μητροπόλεως στη δικαιοσύνη. Ένθα αν. τ. 210 Ιούνιος 2008.
Θ-ΙΔ) Η εθνική δράση της Μητροπόλεως, Ένθα αν. Τεύχη 211-213, 214, 217-218 Αύγουστος- Νοέμβριος 2008.-Ιανουάριος?Μάρτιος 2009.
ΙΕ-Κ) Η συμμετοχή της τοπικής Εκκλησίας στην παιδεία της πόλεως και της περιφερείας Σερρών. Ένθα αν. τεύχη 219-223 , Απρίλιος ?Οκτώβριος 2009. Συνεχίζεται με τις 100 βιογραφίες των Μητροπολιτών Σερρών και Νιγρίτης

7. Ναοί της πόλεως Σερρών
Οι δημοσιεύσεις των ναών είναι περιλήψεις από πολυσέλιδες εργασίες πρωτογενούς αδημοσίευτης ύλης. Οι δεύτερες δημοσιεύσεις είναι κατά τι βελτιωμένες και επαυξημένες.
α) Ιεροί ναοί της πόλεως Σερρών καταστραφέντες και μη επανεγερθέντες. Σέρρες 2006.(βιβλίο 52 σελίδων) Προηγήθηκε η δημοσίευσή των στα Σερραϊκα Χρονικά τόμος 15ος σ11-134 το 2004 Επικολούθησε η δημοσίευσή των σε εννέα συνέχειες στο Περιοδικό της Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ?γιος Νικήτας τεύχη 169-178 από τον Οκτώβριο του 2004- μέχρι το Μάιο 2005.
β) Ιστορία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας Αγίου Πνεύματος. Σέρρες 2005 (βιβλίο 124 σελίδων ).
γ) Το ιστορικό της μετατροπής των ναών των Σερρών σε παρανάλωμα πυρός. Περιοδικό ?γιος Νικήτας έτος ΙΒ΄ έτος 2001. σελ.58-59
δ) Ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειας., Σαρανταπόρου Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 198, Μάιος 2007, σελίδες 145-147. Εφημερίδα. Πρόοδος 20-1-2009
ε) Ιερός ναός Αγίων Αναργύρων. Περιοδ. ?γιος Νικήτας , έτος ΙΓ (2002). σ. 73-75
στ) Ιερός ναός των Αγίων Αντωνίου και Μαρίνας. Περιοδικό ?γιος Νικήτας , τεύχη 153-154, Ιούνιος- Ιούλιος 2003, σελ. 167-168. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 17-1-2009.
ζ) Ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 191, Οκτώβριος 2006 , σελίδες 283-286 . Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 25-10-2008.
η) Ιερός Ναός των Δώδεκα Αποστόλων. ?γιος Νικήτας τεύχος 194, Ιαν 2007 σ.8.
θ) Ιερός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας , Τεύχος 103, Νοέμβριος 2007, σελ,309-310. Εφημ Πρόοδος Σερρών 21-11-2008.
ι) Ιερός. ναός Ευαγγελίστριας Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 185, Μάρτιος 2006, σελίδες 73-75. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 25-3-2009.
ια) Ιερός .ναός της Παναγίας της Ηλιόκαλλης ή Λιόκαλης Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 192, Νοέμβριος 2006, σελίδες 311-313. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 8-9-2009
ιβ) Παλαιός Μητροπολιτικός ναός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας του έτους 1992 συνέχειες στις σελ. 126-27, 148-49, 170-71, 192-93.
ιγ) Ο Παλαιός Μητροπολιτικός ναός των Αγίων Θεοδώρων. Ελπίδες και αγώνες για την αναβίωση της παλαιάς αίγλης. Έκδοσης φιλολόγων Σερρών ΣΙΡΙΣ, Σέρρες 1992, τόμος 3ος σελ. 67-75.
ιδ) Ο Παλαιός Μητροπολιτικός ναός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών . Διάλεξη για τα δέκα χρόνια από την ανακαίνισή και την ανακήρυξή του σε προσκυνηματικό ναό . Περιοδικό ?γιος Νικήτας τεύχη 158-160 Νοέμβριος 2003 σελίδες 259-262, 292-295 και Ιανουάριος 2004 σελίδες 6--8
ιε) Ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 135, Δεκέμβριος 2001, σελ. 320-21. 9)Ι. Εφημ. Πρόοδος Σερρών 7-5-2009.
ιστ )Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 189, Ιούλιος Αύγουστος 2006, σελίδες 218 -221.
ιζ) Ιστορία των ναών προς τιμήν της Θεοτόκου στις Σέρρες και της ενορίας του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 14-8-2008.
ιη) Ιερός Κοιμητηριακός ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 129, Ιούνιος 2001, σελίδες. 174-75.Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 22-5-2008.
ιθ) Ιερός ναός του Αγίου Νικήτα Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας τεύχος 197, Απρίλιος 2007, σελίδες 116?118. Εφημερίδα. Πρόοδος Σερρών 6-5-2008.
κ) Ιερός ναός του Αγίου Νικολάου Ακροπόλεως Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας , τεύχος 50 , Δεκέμβριος 1994 σελίδες 478--81.
κα) Οι πέντε ιεροί Ναοί του Αγίου Νικολάου στην πόλη των Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 6-12-2008.
κβ) Ιερός ναός του Αγίου Παντελεήμονα Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχη 166-167, Ιούλιος -Αύγουστος 2004 σελίδες 210-211.
κγ). Ιερός ναός Αγίας Παρασκευής. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 131 του 2001, σελ. 250-51.
κδ) Ιερός ναός του Προφήτη Ηλία Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας τεύχος. 128 σ. 142-43.
κε) Ιερός Μητροπολιτικός ναός των Μεγάλων Ταξιαρχών Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 181, Νοέμβριος 2005, σελίδες 320?323. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 8-11- 2008.
κστ) Ιερός ναός των Σαράντα Μαρτύρων Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 196, Μάρτιος 2007, σελίδες 92 -84.
κζ) Ιερός ναός Τίμιου Σταυρού Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας , τεύχος 190, Σεπτέμβριος 2006, σελίδες 252?225. Εφημερίδα Πρόοδος Σερρών 11-9-2009
κθ) Ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Φωτεινής Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας τεύχος 164, Μάιος 2004 σελίδα 149.

8. Ιερές Μονές
α) Η ιερά μονή Αγίας Τριάδας Τούμπας. Σέρρες 2001.( βιβλίο 143 σελίδων ).
β) Ξενάγηση στην ιστορία της Ιεράς Μονής Τίμιου Προδρόμου. Περιοδικό ?γιος Νικήτας
γ) Η Ιερά Μονή του Αγίου Πνεύματος. Στο Β΄ μέρος της Νεότερης ιστορίας της Κοινότητας του Αγίου Πνεύματος στις σελίδες 173-228
δ) Μονή του Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτου Σερρών. Περιοδικό ?γιος Νικήτας , τεύχος 147 Δεκέμβριος 2002 σελ.248-49.

9. Παιδεία
α) Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι μεγάλη γιορτή του Ελληνισμού. Εφημερίδα Πρόοδος 29 και 30 Ιανουαρίου 1991.
β) Η παιδεία της πόλεως και της περιφερείας Σερρών στα χρόνια της τουρκοκρατίας.. ( Πανεπιστημιακή εισήγηση σε φιλολογική ημερίδα του Α. Π. Θεσσαλονίκης. ) Σερραϊκά Χρονικά τόμος 11ος σελ. 61-70, Αθήνα 1993 Κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο
γ) Η παιδεία στις Σέρρες στην Τουρκοκρατία. Περιοδικό Μακεδονική Ζωή. Ιανουάριος 1995, σελίδες 18-19 και Φεβρουάριος 1995 σελ.22-23.
δ) Οι Σέρρες, φάρος της Μακεδονίας το 19ο αιώνα.. Περιοδικό Μακεδονική Ζωή 1995 τεύχος 345 σελίδες 18-19.
ε) Συγγράμματα μητροπολιτών, τοποτηρητών και διδασκάλων Σερρών 1066-1940. Σερραϊκά χρονικά, τόμος 16ος Αθήνα 2007 σελίδες 133-146.
στ) Ίδρυση και λειτουργία του Εσπερινού Γυμνασίου Σερρών 1990-91. Πανσερραΐκό Ημερολόγιο 1991 σελ.496-502.
ζ) Ανοικτή (μακροσκελής) επιστολή προς τους αρμοδίους για το σκοπό και τη στέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Σερρών. Εφημερίδα Πρόοδος Οκτώβριος 1994.
η) Ο σκοπός της παιδείας κατά τους τρεις Ιεράρχες. ?γιος Νικήτας τεύχος 76 Ιανουάριος 1997 σελ. 18-20.
θ) Ο σκοπός της παιδείας κατά του τρεις Ιεράρχες.( βελτιωμένο κείμενο). Περιοδικό Λυδία σε τρεις συνέχειες, τεύχη 431, 432, 433. Ιανουάριος ?Μάρτιος 2009.

10. Βιογραφίες
α) Εμμανουήλ Παπάς. Επιθεώρηση Χωροφυλακής Ιούλιος 1971, τεύχος.19 σ 170-73.
β) Αναστάσιος Χρυσαφής, ιατρός, Μακεδονομάχος και εθνομάρτυρας.. Περιοδικό Προβολεύς Νομαρχίας Σερρών. Αύγουστος 1973.
γ) Στέφανος Αναστασίου, Μακεδονομάχος. Περιοδικό Προβολεύς, Σεπτέμβριος1973.
δ) Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος ,Γυμνασιάρχης. Επικήδειος λόγος. Δελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων «Κοινωνία», έτος ΛΑ΄(1988),τεύχος 3 σ..362-365.
ε) Νίκος Ζ. Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, Εφημερίδα Πρόοδος 5-6-1993.
στ) Σταύρος Κοταμανίδης, δημοσιογράφος,εκδότης του Πανσερραϊκού Ημερολογίου , Εφημερίδα Πρόοδος συνέχειες 5- και 6 - 9-1994.
ζ) Ο Μητροπολίτης. Σιδηροκάστρου, Ιωάννης (1967-2001).Περιοδικό ?γιος Νικήτας, τεύχος 133-134, Νοέμβριος 2001, σελίδες 281-283..
η) Ο Γεώργιος Καφταντζής, συγγραφέας. και το έργο του. Περιοδικό ?γιος Νικήτας τεύχο;91 του 1998 σελίδες 106-108.
Πολλές δημοσιευμένες εργασίες του παραλείφθηκαν , διότι δεν κρατήθηκαν οι ημερομηνίες δημοσιεύσεως και τα αποκόμματα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά για να καταχωρηθούν οι παραπομπές. των σ αυτές.

11. Αδημοσίευτες εργασίες
Υπάρχουν και άλλες πολλές αδημοσίευτες εργασίες από διαλέξεις και ομιλίες του, που εκφωνήθηκαν σε αίθουσες διαλέξεων και στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς Σερρών και Θεσσαλονίκης. Επίσης υπάρχουν αδημοσίευτες αρκετές αξιόλογες επιστημονικές εργασίες του επί διαφόρων θεμάτων από τη καθημερινή πεντηκονταετή δράση του και από τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Χάλκης και τις μεταπτυχιακές του στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπως π χ η μη υποβληθείσα λόγω ασθενείας. διδακτορική διατριβή του «Αρχές της ομιλητικής του ιερού Χρυσοστόμου» και η πολυσέλιδη « Ιστορία του Νομού Σερρών από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα». από τις ομιλίες του στο ραδιοφωνικό σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων Σερρών και τις διαλέξεις του ως έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων Σερρών. Υπάρχουν και άλλα βιβλία έτοιμα προς δημοσίευση.

Λίστα όλων των συγγραφέων