18 Ιουνίου, 10.00 - 12.00 το πρωί - Λέσχη ανάγνωσης: τα διάσημα άσπρα ζώα της Λογοτεχνίας, συνάντηση 1η

Διαβάζουμε Βιβλία και παρουσιάζουμε τις αναγνώσεις μας. Στον 1° όροφο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 9-12 ετών.

 
Φωτογραφίες