Η σκακιέρα των βιβλίων - Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια Βιβλία της Βιβλιοθήκης.

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια Βιβλία της Βιβλιοθήκης. Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 8-12 ετών.

 
Φωτογραφίες