24 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί - Λέσχη ανάγνωσης: τα διάσημα άσπρα ζώα της Λογοτεχνίας, 2η συνάντηση

Διαβάζουμε Βιβλία και παρουσιάζουμε τις αναγνώσεις μας. Στον 1° όροφο της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 9-12 ετών.

 
Φωτογραφίες