«Οι φάροι σημεία στη θάλασσα».

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Γάτσιου. Οι φάροι αφηγούνται  ιστορίες τρικυμίας, καταιγίδων, ναυαγίων. Για ηλικίες 8-10 ετών.

DSC05044