«Οι λέξεις ως σημεία».

Τετάρτη, 28 Ιουνίου, ώρα 11:00-12:30.
«Οι λέξεις ως σημεία». Με τη νηπιαγωγό Ζαχαρούλα Τζίνη. Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με αφετηρία τρεις λέξεις. Για ηλικίες 9-11 ετών.

DSC05088