«Σημεία της πόλης».

Δευτέρα, 3 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Σημεία της πόλης». Με τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάκαλο. Γνωρίζουμε και καταγράφουμε σημεία που ξεχωρίζουν στον χάρτη της πόλης. Για ηλικίες 9-12 ετών.

DSC05458