«Σημεία και τέρατα»
Παρασκευή, 14 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Σημεία και τέρατα». Με τις νηπιαγωγούς Μαρία-Αγάπη Καμήλαλη και Ομηρία Καμήλαλη. Συναντήσεις με τερατάκια της λογοτεχνίας. Για ηλικίες 4-6 ετών.

 

DSC06105