«Εργαστήριο emoticons»
Τετάρτη, 12 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Εργαστήριο emoticons». Με τις Ζιούλη Γαρυφαλλιά, Σμύρη Τάνια,Τσιρώνα Θωμαή και Χαριστού Βασιλική. Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς φτιάχνουμε εκφράσεις προσώπων. Για ηλικίες 7-9 ετών.

 

DSC06008