«Σημεία στίξης»
Δευτέρα, 10 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Σημεία στίξης». Με τους φιλολόγους: Σοφία Πάρτσιου, Δημήτρη Χαριστό και Μαριλένα Κυρτασόγλου. Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία; Για ηλικίες 9-12 ετών.

 

DSC05864