«Τα σημεία πάνω στο χάρτη»
Δευτέρα, 17 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Τα σημεία πάνω στο χάρτη». Με τις εκπαιδευτικούς: Φωτεινή Ναούμ, τη Βασιλική Ψυρρούκα, Χρύσα Αναστασιάδου και Χριστίνα Πεχλιβάνη. Γνωρίζουμε τις μουσικές του κόσμου! Για ηλικίες 7-11 ετών.

 

DSC06156