«Όλοι βλέπουμε το ίδιο σημείο»
Τετάρτη, 19 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Όλοι βλέπουμε το ίδιο σημείο». Με τους φιλολόγους: Σοφία Πάρτσιου, Δημήτρη Χαριστό και Μαριλένα Κυρτασόγλου. Ένα εργαστήρι φιλοσοφίας για το σημαίνον και το σημαινόμενο. Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

 

DSC06300