«Από σημείο σε σημείο»
Πέμπτη, 20 Ιουλίου, ώρα 11:00-12:30.
«Από σημείο σε σημείο». Με τη νηπιαγωγό Ευαγγελία Κασάπη. Ζωγραφίζουμε με κουκίδες! Για ηλικίες 4-6 ετών (με συνοδεία γονέα). Με προεγγραφή στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

 

DSC06380