«Το σημείο πήξης και τήξης»
Πέμπτη, 3 Αυγούστου, ώρα 11:00-12:30.
«Το σημείο πήξης και τήξης». Με την εκπαιδευτικό Σοφία Μαργαρίτη. Οι πάγοι στο Βόρειο και Νότιο Πόλο. . Για ηλικίες 9-12 ετών.

 

DSC06536