«Σημεία συνάντησης: Λογοτεχνικές συναντήσεις από λέξη σε λέξη»
Παρασκευή, 1 Σεπτέμβρη, ώρα 11:00-12:30.
«Σημεία συνάντησης: Λογοτεχνικές συναντήσεις από λέξη σε λέξη». Με τον Μωυσίδη Παναγιώτη. Συμμετέχουμε σε ένα κυνήγι λέξεων με χρήση φορητής τεχνολογίας. Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

 

DSC06906