«Καλοκαιρινή εκστρατεία 2017 - Πρόγραμμα Ιουνίου και φωτογραφικό υλικό»

Untitled 1
Untitled 1
1η Εβδομάδα
Πρωί
Παρασκευή
 16/6/2017
11:00-12:30
Σάββατο 17/6/2017
11:00-12:30
       
Γιορτή έναρξης της καλοκαιρινής καμπάνιας Το σημείο βρασμού
2η Εβδομάδα
Πρωί
Δευτέρα
19/6/2017

10:00-12:00
Τρίτη
20/6/2017

10:00-12:00
Τετάρτη 21/6/2017
10:30-12:30
Πέμπτη
 
22/6/2017
11:00-12:30
Παρασκευή 23/6/2017
11:00-12:30
Απτά σημεία
ΓΕΩ-γρ-ΑΦΗ-α-Σ
Απτά σημεία ΓΕΩ-γρ-ΑΦΗ-α-Σ Ενώνοντας τις τελείες Σημείο ισορροπίας Οι αναμνήσεις μας, σημεία της ιστορίας μας
2η Εβδομάδα
Απόγευμα
Δευτέρα
19/6/2017

18:00-19:30
       
Σήματα Μορς        
 3η
Εβδομάδα
Πρωί
Δευτέρα
2
6/6/2017
11:00-12:30
Τρίτη 27/6/2017
11:00-12:30
Τετάρτη
2
8/6/2017
11:00-12:30
Πέμπτη
29/6/2017
Παρασκευή
30/6/2017
11:00-12:30
 
Οι έξι τελείες στο σύστημα Braille Οι σταθμοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 μέρες Οι λέξεις ως σημεία Αργία Τα αστέρια σημεία στον ουρανό  
3η Εβδομάδα
Απόγευμα
Δευτέρα 26/6/2017
18:30-20:00

 
Οι φάροι σημεία στη θάλασσα