ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η αρχική επωνυμία του συλλόγου ήταν "ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ" που ιδρύθηκε το 1922 με την άφιξη των πρώτων προσφύγων και τα αρχεία του οποίου καταστράφηκαν στην διάρκεια της Γερμανοβουλγαρικής κατοχής.

Το 1975, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες της επανασύστασης δόθηκε η επωνυμία

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – Η ΘΡΑΚΗ"

με αριθμό καταχώρησης 522/12.4.79 και αναγνωρίσθηκε με την απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών 40/1975.

Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε το 1985 και το 1995 με τις υπ αριθ. 57/85 και 15/95 αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου. Με την απόφαση 15/95 καθιερώθηκε η σημερινή επωνυμία του συλλόγου

"ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ"

Στην αλλαγή της επωνυμίας πρωτεργάτης το μέλος του Δ.Σ. κ. Παγώνα Κιάκου-Παπαπαναγιώτου, μετέπειτα πρόεδρος για την περίοδο 1994 - 1995.Τον Νοέμβριο του 2000 έγινε νέα τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την 480/21.11.2000 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, σχετική με την ημερομηνία πρωτοσύστασης του συλλόγου, την καθιέρωση του εμβλήματος, καθώς και σε διαδικαστικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του συλλόγου.

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική που φέρει εξωτερικά την επωνυμία και το έτος ίδρυσης και στο μέσον τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.

Έμβλημα μας ο Δικέφαλος αετός του Βυζαντίου και Άγιος προστάτης, Ο Άγιος Νεκτάριος εκ Σηλυβρίας.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σύλλογος πρωτοιδρύθηκε το 1922 όπως προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία. (πιστοποιητικό - βεβαίωση) Στη διάρκεια της Γερμανοβουλγαρικής κατοχής ο ζωντανός αυτός σύλλογος διαλύεται και τα αρχεία του καταστρέφονται.

Οι ξεριζωμένοι από την γενέθλια τους γη Θρακιώτες που έφεραν μαζί τους την πίκρα και τον πόνο του ξεριζωμού, τον πολύτιμο, τον πλουσιότατο και ανεξάντλητο θησαυρό των εθίμων και των λαϊκών τους παραδόσεων, καθώς η αγάπη και το μεράκι των προσφύγων πρώτης γενιάς, που ζούσαν με το όνειρο της επιστροφής, ένα όνειρο που όσο ο καιρός περνούσε δεν γινότανε πραγματικότητα, τους οδήγησε στο να ιδρύσουν και πάλι ένα σύλλογο που θα μπορούσε να τους συγκεντρώνει και να τους ενθαρρύνει ώστε να διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της νοσταλγίας για τις αδικοχαμένες αλησμόνητες πατρίδες.

Έτσι το 1975 η επανασύσταση του συλλόγου παίρνει σιγά-σιγά σάρκα και οστά και το όραμα γίνεται πραγματικότητα, χάρις στην πρωτοβουλία μιας ομάδας Θρακιωτών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικός και τα έσοδα της είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών της, τα οποιαδήποτε έσοδα από τον ετήσιο χορό καθώς και από χορηγίες ιδιωτών και Δημοσίου..

Μέχρι σήμερα ο Σύλλογός μας, έχει να παρουσιάσει μία πολυποίκιλη δράση αλλά και μια δυναμική που τον κατατάσσουν στην κορυφή του πολιτιστικού γίγνεσθαι της πόλης μας, του Νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Στα 28 χρόνια της διαδρομής του, από το 1975, κατάφερε να διατηρήσει και να μεταδώσει στις επερχόμενες γενιές, τις αξίες και τα ήθη του Θρακικού Ελληνισμού και να καταστεί ο κυριότερος μηχανισμός καταστολής της λήθης.

Χορευτικές ομάδες, χορωδίες, βιβλιοθήκη, ιματιοθήκη, φωτογραφικό υλικό, διαρκής έκθεση κειμηλίων, τράπεζα αίματος ολοκληρώνουν την εικόνα της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ.

Αναβιώσεις και αναπαραστάσεις εθίμων, και πλήθος άλλων εκδηλώσεων δίνουν την δυνατότητα αλλά και την χαρά στους ελάχιστους εναπομείναντες πρόσφυγες πρώτης γενιάς να αισθάνονται ακόμη σαν λαός προαιώνιος κατοικητής του τόπου που ήταν η πηγή της μουσικής, της μάθησης, της θρησκείας, της φιλοξενίας και της προσφοράς αλλά και στους νέους το κουράγιο για να συνεχίσουν.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού μας και όχι μόνον, προβλέπονται τα κάτωθι:

1) Η κοινωνική επαφή και επικοινωνία των Θρακών και των φίλων που απαρτίζουν τον σύλλογο και όχι μόνον.

2) Η διατήρηση και διάδοση των θρακικών εθίμων και παραδόσεων, η συλλογή λαογραφικών στοιχείων, κειμηλίων, φωτογραφικού υλικού, διδασκαλία χορών, τραγουδιών κ.λ.π.

3) Μελέτη και προβολή Εθνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών προβλημάτων.

4) Σε καμία περίπτωση δεν δηλώνουμε αντίθετοι, σε κάθε τι υγιές και νεωτεριστικό στοιχείο που αποβλέπει στην κοινωνική εξέλιξη και πρόοδο.

5) Να υπηρετούμε με συνέπεια την παράδοση και τον πολιτισμό, σεβόμενοι την ιστορία και το έργο των υπολοίπων πολιτιστικών συλλόγων, εφαρμόζοντας τις αρχές του αυτοσεβασμού και τους κανόνες δεοντολογίας.

6) Να κατευθύνουμε τους νέους μας να έχουν την δυνατότητα να προχωρούν προς το μέλλον ασπαζόμενοι τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις, χωρίς όμως να ξεκόβουν από τις ρίζες τους, αντλώντας φως από το παρελθόν για να φωτίζουν το παρών και το μέλλον τους και να νιώθουν και να βιώνουν από γενιά σε γενιά την καταγωγή τους.

7) Συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης μας, της ευρύτερης περιοχής, πανελλαδικά καθώς και στο εξωτερικό.

8) Σεβασμό στο τρίπτυχο ΜΟΥΣΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ-ΦΟΡΕΣΙΑ καθώς και στο δίπτυχο ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

9) Όπως οι περισσότεροι σύλλογοι έτσι και οδικός μας, με την άρτια οργάνωση του, παρακολουθεί τις εξελίξεις των κοινωνικών αναγκών και συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπισή τους.

10) Στις σύγχρονες εποχές, ο ρόλος μας είναι στο να συμβάλλουμε και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων, όπως αυτά της κρίσης των αξιών, των ναρκωτικών κ.λ.π.

11) Να ήμαστε ζωντανός δίαυλος επικοινωνίας στις τοπικές μας κοινωνίες σχετικά με την παράδοση και τον πολιτισμό.

12) Φροντίζουμε για τις αξίες και τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και ταυτότητα να μην ξεθωριάσουν και καταστούν βορρά στη πολυπολιτισμική χοάνη για να έχει τη δυνατότητα η νέα γενιά να γνωρίζει τις ρίζες της για να μην επαληθευθεί η ρήση "Λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, χάνουν την περπατησιά τους στο δρόμο για το μέλλον"ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας είναι ποικιλόμορφες και παρουσιάζουν μία ξεχωριστή δυναμική. Για κάθε μας εκδήλωση, προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε.

Στην τελευταία τριετία, από στοιχεία που έχουμε καταγράψει και έχουμε επεξεργαστεί, διαπιστώνεται ότι ανά μήνα κατά μέσω όρο έχουμε συντελεστή εκδηλώσεων 2,88.Είναι ένας αριθμός αρκετά σημαντικός αν λάβει κάποιος υπ΄όψη του τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι, όπως συμμετοχή των χορευτών που στην πλειοψηφία τους είναι μαθητές και φοιτητές, οικονομικά θέματα, αίθουσες κ.λ.π

Τολμούμε με υπερηφάνεια να δηλώσουμε ότι τα χορευτικά μας τμήματα, διαφόρων ηλικιών, 14 τον αριθμό, με 300 χορευτές και χορεύτριες, έχουν δώσει μία σειρά από πετυχημένες χορευτικές παραστάσεις, παρουσιάζοντας χορούς της Θράκης στον Ελλαδικό χώρο καις στο εξωτερικό χορούς Θράκης και Μακεδονίας αφήνοντας κάθε φορά άριστες εντυπώσεις, καθιστάμενος άξιος πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα τα χορευτικά μας έχουν δώσει παραστάσεις σε πόλεις της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, στην Κέρκυρα, στην Λευκάδα, συμμετέχοντας σε χορευτικά φεστιβάλ πασίγνωστα στο εξωτερικό. Έχει ταξιδεύσει μεταφέροντας την Ελληνική σημαία σε φεστιβάλ, της Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βουλγαρίας, Αυστρίας, Γιουγκοσλαβίας, Κύπρου, Ουγγαρίας, Σαρδηνίας, Κορσικής, Τσεχίας.

Η νεανική μας χορωδία, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002, με εμφανίσεις στη Γερμανία, έδωσε την δυνατότητα στους ξενιτεμένους μας να ζήσουν στιγμές νόστου και να θυμηθούν τις ρίζες τους. Στον Ελλαδικό χώρο πραγματοποίησαν εμφανίσεις στην πόλη μας, στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια και τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κοινού.

Η ιματιοθήκη μας περιλαμβάνει 220 φορεσιές, ανδρικές, γυναικείες, παιδικές, από διάφορες περιοχές της Ανατολικής Θράκης ( Κεσάνης, Μακράς Γέφυρας, Ζαλουφίου) Βόρειας Θράκης (περιοχή Καβακλί) και Ελληνικής Θράκης. (περιοχή Μεταξάδων, Καρωτής, Διδυμοτείχου, Σουφλίου) και Μακεδονίας ( περιοχής Επισκοπής και Βεργίνας και Σερρών) Ένα μέρος από αυτές είναι αυθεντικές και οι υπόλοιπες πιστά αντίγραφα.

Η Βιβλιοθήκη μας, δημιουργήθηκε εδώ και τέσσερα χρόνια και απαριθμεί 600 βιβλία, ιστορικά ( Θράκη-Μικρά Ασία-Πόντο-Μακεδονία) λογοτεχνικά, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, παιδικά, εγκυκλοπαίδειες και καταβάλλονται προσπάθειες για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της. Τα μέλη, οι φίλοι και τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων δανείζονται συνεχώς διάφορα βιβλία.

Εκδηλώσεις, όπως βραβεύσεις μαθητών που περνούν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας, και για φοιτητές που παίρνουν το πτυχίο τους.

Ομιλίες με διάφορα θέματα, ιστορικά, κοινωνικά, υγιεινής, παρουσιάσεις βιβλίων

Κοπή βασιλόπιτας, αποκριάτικος χορός

Αναβίωση εθίμων, Αποκριάτικα, Πασχαλινά, Κλύδωνας, Βαρβάρα, Αρτοκλασίες, έθιμα δωδεκαημέρου Χριστουγέννων κ.λ.π.

Εκδηλώσεις με την παρουσίαση Θρακιώτικων γεύσεων και συνταγών

Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο για ήθη και έθιμα της Θράκης

Εκθέσεις φωτογραφίας, κειμηλίων ( ο σύλλογος διαθέτει πάρα πολλά αντικείμενα που το κάθε κομμάτι έχει την δική του ιστορία, όπως νυφικά φορέματα, νυφιάτικα και γαμπριάτικα εσώρουχα, κεντήματα, προσωπικά αντικείμενα, διαθήκες, προικοσύμφωνα, οικοδομικές άδειες, κλπ) που πραγματοποιούνται σε διάφορα σχολεία της πόλης μας και σε δημόσιους εκθεσιακούς χώρους.

Επισκέψεις με χορευτικά και χορωδία σε γηροκομεία, άσυλα, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τράπεζα αίματος, ακόμη ένα κοινωνικό προφίλ του συλλόγου μας.

Τα στοιχεία που κυριαρχούν στο σύνολο των εκδηλώσεων μας είναι η πειθαρχία, η αυθεντικότητα, η υψηλή ποιότητα και ήμαστε αμείλικτοι σε όσους επιδιώκουν χάριν του θεάματος να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, την αυθεντικότητα και να χαλκεύουν την ιστορία και την παράδοση.

Και τέλος εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, χάρις στην ιστοσελίδα της με διεύθυνση www.thrakiki.gr η οποία δέχεται καθημερινώς περισσότερες από 40 επισκέψεις. Για το περιεχόμενο της και για το στήσιμο της έχει αποσπάσει βραβεία και είναι επιλεγμένος δικτυακός τόπος από τα Portal Pathfinder και Thelo.

Οι δραστηριότητες μας, το ήθος μας, η αυστηρότητά μας, και προπαντός η συνέπεια μας, μας έχουν καθιερώσει σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο πανελλαδικό καθώς και στο εξωτερικό. Η συνεργασία μας, η κοινωνική μας προσφορά, οι γνώσεις μας, μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε άψογη συνεργασία με το σύνολο των συλλόγων της περιοχής, τους κοινωνικούς φορείς και οι τοπικές αρχές στο σύνολό τους να αναγνωρίζουν και να επιβεβαιώνουν το έργο μας, πολιτιστικό και κοινωνικό.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΗΡΩΝ 9 / 62121 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλ.& fax 23210 63808

e-mail: thrakiki-estia@ser.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.thrakiki.gr