Δανεισμός


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διαθέτει μια πλούσια συλλογή από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού. Η διαχείριση και ο δανεισμός του υλικού αυτού γίνεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Η εγγραφή μέλους γίνεται με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του, μια απόδειξη του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ για την εξακρίβωση της διεύθυνσης της κατοικίας και αφού συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία αμέσως εκδίδεται η κάρτα μέλους με την οποία γίνεται ο δανεισμός. Τα προσωπικά στοιχεία των μελών είναι μόνο για αποκλειστική χρήση από τη Βιβλιοθήκη και δεν παραχωρούνται σε τρίτους

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη τη συλλογή. Η Βιβλιοθήκη δανείζει το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού της σε όλα τα μέλη της. 

Εξαιρούνται :
  

 • Το πληροφοριακό υλικό ήτοι: Οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, οι οδηγοί, οι χάρτες, τα βοηθήματα και τα πολύτομα έργα.

 • Σπάνια βιβλία, παλιές εκδόσεις και όσα δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο.

 • Τα περιοδικά, οι εφημερίδες και τα CD-ROMs. •  

  Το υλικό που δεν δανείζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οιονδήποτε είτε είναι μέλος είτε όχι στο χώρο του αναγνωστηρίου. Επίσης από το μη σπάνιο υλικό είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν φωτοαντίγραφα των κειμένων που τους ενδιαφέρουν.

  Στη Βιβλιοθήκη μας είναι εγγεγραμμένα 26.000 μέλη. Το κάθε μέλος έχει τη δική του κάρτα δανεισμού με την οποία μπορεί να δανεισθεί μέχρι τέσσερα (5) βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού είναι είκοσι (20) ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων των δέκα (10) ημερών.

  Το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να γίνει κράτηση σε ένα τεκμήριο που είναι ήδη δανεισμένο. Η υπηρεσία δανεισμού ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο αμέσως μόλις επιστραφεί για να προσέλθει στη Βιβλιοθήκη να το παραλάβει. Σύντομα τα μέλη της Βιβλιοθήκης θα μπορούν να κάνουν την κράτηση αλλά και να δανειστούν κάποιο βιβλίο μέσα από το διαδίκτυο με μια απλή και γρήγορη διαδικασία.

  Με το αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού του προγράμματος βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουμε:
    

 • Αν το βιβλίο που αναζητούμε είναι δανεισμένο.

 • Ποιος το έχει δανειστεί.

 • Πότε θα επιστραφεί.

 • Πόσα βιβλία έχει δανειστεί το κάθε μέλος.

 • Πόσα και ποια βιβλία έχουν καθυστερήσει να επιστραφούν.

 • Ακόμη κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση σε ένα τεκμήριο που είναι ήδη δανεισμένο. Η υπηρεσία δανεισμού ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά αμέσως μόλις επιστραφεί για να το παραλάβει.

 • Η έκδοση στατιστικών στοιχείων που περιλαμβάνουν στοιχεία από την κίνηση του δανειστικού τμήματος και αντανακλούν την εικόνα της Βιβλιοθήκης.

 • Η κίνηση στο τμήμα δανεισμού παρουσιάζει μια συνεχόμενα αυξητική τάση. Η πεζογραφία κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των αναγνωστών. Η αναζήτηση των τεκμηρίων γίνεται με τη βοήθεια του προσωπικού από τη βάση δεδομένων του αυτοματοποιημένου καταλόγου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μόνοι τους το βιβλίο που επιθυμούν χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι στη διάθεση του κοινού στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Με τον ίδιο τρόπο οι αναγνώστες με τη βοήθεια του προσωπικού ενημερώνονται για τις καινούργιες εκδόσεις, παίρνουν πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν ή προτείνουν οι ίδιοι βιβλία.

  Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών είναι στη διάθεση του κοινού και στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της είναι http://www.serrelib.gr.